Reklám helye
Azonosító:
Sofiana Fodrász Szövetkezet
A cég 10 üzleti évének beszámolóját 2017.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

10447026 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
10447026 9602 129 01
Statisztikai számjel 
01-02-053211
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Sofiana Fodrász Szövetkezet
 
A vállalkozás címe:1043 Budapest, Berda József u. 48.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2015. január 1. - 2015. december 31.
Előző időszak:2014. január 1. - 2014. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2016. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
10447026-2-41SOFIANA FODRÁSZ SZÖVETKEZET

TEÁOR'08:
9604Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9602Fodrászat, szépségápolás
9313Testedzési szolgáltatás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4771Ruházat kiskereskedelem
4762Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4761Könyv-kiskereskedelem
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2014.12.31. 2015.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 649  103% 26  104% - 4%
B. Pénzügyi műveletek eredménye 20 - 3% - 1 - 4%  0%
D. Rendkívüli eredmény          
E. Adózás előtti eredmény - 629  100% 25  100% - 4%
F. Adózott eredmény - 656  104% 22  88% - 3%
G. Mérleg szerinti eredmény - 656  104% 22  88% - 3%

Az eredményt meghatározó bevételek 13 365 12 542  94%
Értékesítés nettó árbevétele 13 345  100% 12 535  100%  94%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei 20  0% 7  0%  0%
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 86 88  102%
Egyéb ráfordítások 86  100% 80  91%  93%
Pénzügyi műveletek ráfordításai     8  9%  9%
Rendkívüli ráfordítások          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 13 279 12 454  94%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 13 279 12 454  94%
Anyagjellegű ráfordítások 11 060  83% 9 583  77%  72%
Személyi jellegű ráfordítások 2 848  21% 2 846  23%  21%
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény - 629 - 5% 25  0%  0%

Eszközök (Aktívák) összesen 5 124 4 827  94%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 5 124  100% 4 827  100%  94%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 5 124 4 827  94%
D. Saját tőke 4 828  94% 4 720  98%  92%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     107  2%  2%
G. Passzív időbeli elhatárolások 296  6%      
© 2016 xc.hu
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2014.12.31. 2015.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 13 345  100% 12 535  100%  94%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 13 345  100% 12 535  100%  94%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 13 345 12 535  94%
Anyagjellegű ráfordítások 11 060  83% 9 583  76%  72%
Személyi jellegű ráfordítások 2 848  21% 2 846  23%  21%
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások 86  1% 80  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 13 994  105% 12 509  100%  94%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 13 345 12 535  94%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 649 - 5% 26  0%  0%
© 2016 xc.hu
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2014.12.31. (365) 2015.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 290
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 140141
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   107  
Likviditási mutató Forgóeszközök 5 124   4 827  45X  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 5 124   4 827  45X  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 4 081   4 827  45X  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 1 043   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 649   26  24%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 4 828 4 720  98%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek     107  2%  2%
Jegyzett tőke 1 739  36% 1 609  34%  33%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) - 656 - 14% 22  0%  0%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 656 - 14% 22  0%  0%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 13 345 12 535  94%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 656 - 5% 22  0%  0%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 5 124 4 827  94%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 656 - 13% 22  0%  0%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 5 124 4 720  92%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 656 - 13% 22  0%  0%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 1 739 1 609  93%
Adózott eredmény - 656 - 38% 22  1%  1%
© 2016 xc.hu