Reklám helye
Azonosító:
Sofiana Fodrász Szövetkezet
A cég 10 üzleti évének beszámolóját 2017.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

10447026 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
10447026 9602 129 01
Statisztikai számjel 
01-02-053211
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Sofiana Fodrász Szövetkezet
 
A vállalkozás címe:1043 Budapest, Berda József u. 48.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Előző időszak:2015. január 1. - 2015. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2017. május 29.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
10447026-2-41SOFIANA FODRÁSZ SZÖVETKEZET

TEÁOR'08:
9604Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9602Fodrászat, szépségápolás
9313Testedzési szolgáltatás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4771Ruházat kiskereskedelem
4762Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4761Könyv-kiskereskedelem
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2015.12.31. 2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 26  104% - 81  100% - 324%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 1 - 4%      
C. Adózás előtti eredmény 25  100% - 81  100% - 324%
D. Adózott eredmény 22  88% - 101  125% - 404%

Az eredményt meghatározó bevételek 12 542 10 000  80%
Értékesítés nettó árbevétele 12 535  100% 10 000  100%  80%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei 7  0%      

Költségek és ráfordítások 88 65  74%
Egyéb ráfordítások 80  91% 65  100%  74%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 8  9%      

Bevételek és ráfordítások egyenlege 12 454 9 935  80%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 12 454 9 935  80%
Anyagjellegű ráfordítások 9 583  77% 7 751  78%  62%
Személyi jellegű ráfordítások 2 846  23% 2 265  23%  18%
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény 25  0% - 81 - 1% - 1%

Eszközök (Aktívák) összesen 4 827 5 489  114%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 4 827  100% 5 489  100%  114%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 4 827 5 489  114%
D. Saját tőke 4 720  98% 4 532  83%  94%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 107  2% 661  12%  14%
G. Passzív időbeli elhatárolások     296  5%  6%
© 2016 xc.hu
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2015.12.31. 2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 12 535  100% 10 000  100%  80%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 12 535  100% 10 000  100%  80%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 12 535 10 000  80%
Anyagjellegű ráfordítások 9 583  76% 7 751  78%  62%
Személyi jellegű ráfordítások 2 846  23% 2 265  23%  18%
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások 80  1% 65  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 12 509  100% 10 081  101%  80%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 12 535 10 000  80%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 26  0% - 81 - 1% - 1%
© 2016 xc.hu
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2015.12.31. (365) 2016.12.31. (366)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 028
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 141201
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 107 661  618%
Likviditási mutató Forgóeszközök 4 827  45X 5 489  830%  51X
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 4 827  45X 5 489  830%  51X
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 4 827  45X 4 712  713%  44X
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   777  118%  726%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 26  24% - 81 - 12% - 76%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 4 720 4 532  96%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 107  2% 661  15%  14%
Jegyzett tőke 1 609  34% 1 514  33%  32%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 22  0% - 101 - 2% - 2%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 22  0% - 101 - 2% - 2%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 12 535 10 000  80%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 22  0% - 101 - 1% - 1%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 4 827 5 489  114%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 22  0% - 101 - 2% - 2%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 4 720 4 828  102%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 22  0% - 101 - 2% - 2%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 1 609 1 514  94%
Adózott eredmény 22  1% - 101 - 7% - 6%
© 2016 xc.hu