Reklám helye
Azonosító:
Sofiana Fodrász Szövetkezet
A cég 10 üzleti évének beszámolóját 2017.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

10447026 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
10447026 9602 129 01
Statisztikai számjel 
01-02-053211
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Sofiana Fodrász Szövetkezet
 
A vállalkozás címe:1043 Budapest, Berda József u. 48.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2018. május 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
10447026-2-41SOFIANA FODRÁSZ SZÖVETKEZET

TEÁOR'08:
9604Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9602Fodrászat, szépségápolás
9313Testedzési szolgáltatás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4771Ruházat kiskereskedelem
4762Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4761Könyv-kiskereskedelem
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 81  100% 39  100% - 48%
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény - 81  100% 39  100% - 48%
D. Adózott eredmény - 101  125% 24  62% - 30%

Az eredményt meghatározó bevételek 10 000 8 373  84%
Értékesítés nettó árbevétele 10 000  100% 8 373  100%  84%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 65 58  89%
Egyéb ráfordítások 65  100% 58  100%  89%
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 9 935 8 315  84%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 9 935 8 315  84%
Anyagjellegű ráfordítások 7 751  78% 6 241  75%  63%
Személyi jellegű ráfordítások 2 265  23% 2 035  24%  20%
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény - 81 - 1% 39  0%  0%

Eszközök (Aktívák) összesen 5 489 4 615  84%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 5 489  100% 4 615  100%  84%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 5 489 4 615  84%
D. Saját tőke 4 532  83% 4 432  96%  81%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 661  12% 35  1%  1%
G. Passzív időbeli elhatárolások 296  5% 148  3%  3%
© 2016 xc.hu
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 10 000  100% 8 373  100%  84%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 10 000  100% 8 373  100%  84%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 10 000 8 373  84%
Anyagjellegű ráfordítások 7 751  78% 6 241  75%  62%
Személyi jellegű ráfordítások 2 265  23% 2 035  24%  20%
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások 65  1% 58  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 10 081  101% 8 334  100%  83%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 10 000 8 373  84%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 81 - 1% 39  0%  0%
© 2016 xc.hu
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (366) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 2815
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 201201
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 661 35  5%
Likviditási mutató Forgóeszközök 5 489  830% 4 615  132X  698%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 5 489  830% 4 615  132X  698%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 4 712  713% 4 266  122X  645%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 777  118% 349  997%  53%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 81 - 12% 39  111%  6%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 4 532 4 432  98%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 661  15% 35  1%  1%
Jegyzett tőke 1 514  33% 950  21%  21%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 101 - 2% 24  1%  1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 101 - 2% 24  1%  1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 10 000 8 373  84%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 101 - 1% 24  0%  0%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 5 489 4 615  84%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 101 - 2% 24  1%  0%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 4 828 4 580  95%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 101 - 2% 24  1%  0%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 1 514 950  63%
Adózott eredmény - 101 - 7% 24  3%  2%
© 2016 xc.hu