Reklám helye
Azonosító:
Sofiana Fodrász Szövetkezet
A cég 11 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

10447026 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
10447026 9602 129 01
Statisztikai számjel 
01-02-053211
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Sofiana Fodrász Szövetkezet
 
A vállalkozás címe:1042 Budapest, Árpád út 67.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2018. január 1. - 2018. december 31.
Előző időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2019. május 13.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
10447026-1-41SOFIANA FODRÁSZ SZÖVETKEZET

TEÁOR'08:
9604Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
9602Fodrászat, szépségápolás
9313Testedzési szolgáltatás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4771Ruházat kiskereskedelem
4762Újság-, papíráru-kiskereskedelem
4761Könyv-kiskereskedelem
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2017.12.31. 2018.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 39  100% - 22  100% - 56%
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény 39  100% - 22  100% - 56%
D. Adózott eredmény 24  62% - 35  159% - 90%

Az eredményt meghatározó bevételek 8 373 7 134  85%
Értékesítés nettó árbevétele 8 373  100% 7 134  100%  85%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 58 54  93%
Egyéb ráfordítások 58  100% 54  100%  93%
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 8 315 7 080  85%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 8 315 7 080  85%
Anyagjellegű ráfordítások 6 241  75% 5 089  72%  61%
Személyi jellegű ráfordítások 2 035  24% 2 013  28%  24%
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény 39  0% - 22 - 0% - 0%

Eszközök (Aktívák) összesen 4 615 4 397  95%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 4 615  100% 4 397  100%  95%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 4 615 4 397  95%
D. Saját tőke 4 432  96% 4 397  100%  95%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 35  1%      
G. Passzív időbeli elhatárolások 148  3%      
© 2016 xc.hu
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2017.12.31. 2018.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 8 373  100% 7 134  100%  85%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 8 373  100% 7 134  100%  85%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 8 373 7 134  85%
Anyagjellegű ráfordítások 6 241  75% 5 089  71%  61%
Személyi jellegű ráfordítások 2 035  24% 2 013  28%  24%
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások 58  1% 54  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 8 334  100% 7 156  100%  85%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 8 373 7 134  85%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 39  0% - 22 - 0% - 0%
© 2016 xc.hu
 

Sofiana Fodrász Szövetkezet 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2017.12.31. (365) 2018.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 1518
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 201225
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 35    
Likviditási mutató Forgóeszközök 4 615  132X 4 397    126X
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 4 615  132X 4 397    126X
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 4 266  122X 4 046    116X
Hitelfedezettségi mutató Követelések 349  997% 351    10X
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 39  111% - 22   - 63%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 4 432 4 397  99%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 35  1%      
Jegyzett tőke 950  21% 950  22%  21%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 24  1% - 35 - 1% - 1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 24  1% - 35 - 1% - 1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 8 373 7 134  85%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 24  0% - 35 - 0% - 0%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 4 615 4 397  95%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 24  1% - 35 - 1% - 1%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 4 580 4 397  96%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 24  1% - 35 - 1% - 1%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 950 950  100%
Adózott eredmény 24  3% - 35 - 4% - 4%
© 2016 xc.hu