Reklám helye
Azonosító:
VELLUTO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 3 üzleti évének beszámolóját 2015.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11147712 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
11147712 6810 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-179246
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:VELLUTO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:2600 Vác, Széchenyi István utca 4-6. 2. em. 1.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2015. január 1. - 2015. december 31.
Előző időszak:2014. január 1. - 2014. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Vác, 2016. május 29.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11147712-2-13VELLUTO KERESKEDELMI KFT

TEÁOR'08:
9200Szerencsejáték, fogadás
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7430Fordítás, tolmácsolás
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6832Ingatlankezelés
6831Ingatlanügynöki tevékenység
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6391Hírügynökségi tevékenység
5210Raktározás, tárolás
4941Közúti áruszállítás
4778Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4775Illatszer-kiskereskedelem
4759Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4752Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4729Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4726Dohányáru-kiskereskedelem
4725Ital-kiskereskedelem
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4711Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4690Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4676Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4675Vegyi áru nagykereskedelme
4674Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4664Textilipari gép, varró-, kötőgép nagykereskedelme
4663Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
4662Szerszámgép-nagykereskedelem
4661Mezőgazdasági gép, berendezés nagykereskedelme
4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4645Illatszer nagykereskedelme
4644Porcelán-, üvegáru-, tisztítószer-nagykereskedelem
4643Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4642Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
4641Textil-nagykereskedelem
4638Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4637Kávé-, tea-, kakaó-, fűszer-nagykereskedelem
4636Cukor, édesség nagykereskedelme
4635Dohányáru nagykereskedelme
4634Ital nagykereskedelme
4633Tejtermék, tojás, zsiradék nagykereskedelme
4632Hús-, húskészítmény nagykereskedelme
4631Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4623Élőállat nagykereskedelme
4622Dísznövény nagykereskedelme
4621Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4619Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4618Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4617Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
4611Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4110Épületépítési projekt szervezése
 

VELLUTO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2014.12.31. 2015.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 9 612  140% 6 513  125% - 95%
B. Pénzügyi műveletek eredménye 3 104 - 45% - 1 298 - 25%  19%
C. Rendkívüli eredmény - 361  5%      
D. Adózás előtti eredmény - 6 869  100% 5 215  100% - 76%
E. Adózott eredmény - 6 927  101% 4 693  90% - 68%
F. Mérleg szerinti eredmény - 6 927  101% 4 693  90% - 68%

Az eredményt meghatározó bevételek 178 293 70 271  39%
Értékesítés nettó árbevétele 169 955  95% 51 589  73%  29%
Egyéb bevételek 2 023  1% 18 659  27%  10%
Pénzügyi műveletek bevételei 6 315  4% 23  0%  0%
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 5 222 19 002  364%
Egyéb ráfordítások 1 650  32% 17 681  93%  339%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 211  61% 1 321  7%  25%
Rendkívüli ráfordítások 361  7%      

Bevételek és ráfordítások egyenlege 173 071 51 269  30%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 173 071 51 269  30%
Anyagjellegű ráfordítások 167 440  97% 42 524  83%  25%
Személyi jellegű ráfordítások 6 567  4% 918  2%  1%
Értékcsökkenési leírás 5 933  3% 2 612  5%  2%
Adózás előtti eredmény - 6 869 - 4% 5 215  10%  3%

Eszközök (Aktívák) összesen 89 564 5 057  6%
A. Befektetett eszközök 13 923  16% 248  5%  0%
B. Forgóeszközök 75 576  84% 4 809  95%  5%
C. Aktív időbeli elhatárolások 65  0%      

Források (Passzívák) összesen 89 564 5 057  6%
D. Saját tőke - 6 427 - 7% - 1 734 - 34% - 2%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 95 991  107% 6 791  134%  8%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

VELLUTO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2014.12.31. 2015.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 169 955  99% 51 589  73%  30%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 169 955  99% 51 589  73%  30%
Egyéb bevételek 2 023  1% 18 659  27%  11%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 171 978 70 248  41%
Anyagjellegű ráfordítások 167 440  97% 42 524  61%  25%
Személyi jellegű ráfordítások 6 567  4% 918  1%  1%
Értékcsökkenési leírás 5 933  3% 2 612  4%  2%
Egyéb ráfordítások 1 650  1% 17 681  25%  10%
Összes költség és ráfordítás 181 590  106% 63 735  91%  37%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 171 978 70 248  41%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 9 612 - 6% 6 513  9%  4%
© 2016 xc.hu
 

VELLUTO Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2014.12.31. (365) 2015.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 16234
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 16234
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 95 991 6 791  7%
Likviditási mutató Forgóeszközök 75 576  79% 4 809  71%  5%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 75 576  79% 4 809  71%  5%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 25  0% 0    
Hitelfedezettségi mutató Követelések 75 551  79% 4 809  71%  5%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 9 612 - 10% 6 513  96%  7%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke - 6 427 - 1 734  27%
Befektetett eszközök 13 923 - 217% 248 - 14% - 4%
Tárgyi eszközök 13 917 - 217% 248 - 14% - 4%
Kötelezettségek 95 991 - 15X 6 791 - 392% - 106%
Jegyzett tőke 500 - 8% 500 - 29% - 8%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 6 927  108% 4 693 - 271% - 73%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 6 927  108% 4 693 - 271% - 73%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 169 955 51 589  30%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 6 927 - 4% 4 693  9%  3%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 89 564 5 057  6%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 6 927 - 8% 4 693  93%  5%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek - 20 415 - 1 982  10%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 6 927  34% 4 693 - 237% - 23%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 500 500  100%
Adózott eredmény - 6 927 - 14X 4 693  939%  939%
© 2016 xc.hu