Reklám helye
Azonosító:
Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 11 üzleti évének beszámolóját 2017.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11272364 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
11272364 0147 113 16
Statisztikai számjel 
16-09-003355
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:5244 Tiszaszőlős, Központi telep 0336/1.hrsz.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2015. január 01. - 2015. december 31.
Előző időszak:2014. január 01. - 2014. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A beszámolót összeállította: Lángné Kovács Erzsébet (reg.sz.:136774) mérlegképes könyvelő.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Tiszaszőlős, 2016. május 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11272364-2-16TISZAPARTI AGRÁR TERMELÖ KERESKEDÖ ÉS INTEGRÁTOR KFT

TEÁOR'08:
0170Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0163Betakarítást követő szolgáltatás
0162Állattenyésztési szolgáltatás
0161Növénytermesztési szolgáltatás
0150Vegyes gazdálkodás
0149Egyéb állat tenyésztése
0147Baromfitenyésztés
0146Sertéstenyésztés
0145Juh, kecske tenyésztése
0143Ló, lóféle tenyésztése
0129Egyéb évelő növény termesztése
0126Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0125Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0124Almatermésű, csonthéjas termesztése
0119Egyéb, nem évelő növény termesztése
0111Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
5590Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5520Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5210Raktározás, tárolás
4941Közúti áruszállítás
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4729Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4711Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4611Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
1092Hobbiállat-eledel gyártása
1091Haszonállat-eledel gyártása
1085Készétel gyártása
1039Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 

Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2014.12.31. 2015.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 1 119  100% - 1 914  100%  171%
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
D. Rendkívüli eredmény          
E. Adózás előtti eredmény - 1 119  100% - 1 914  100%  171%
F. Adózott eredmény - 1 119  100% - 1 914  100%  171%
G. Mérleg szerinti eredmény - 1 119  100% - 1 914  100%  171%

Az eredményt meghatározó bevételek 1 315 0  
Értékesítés nettó árbevétele 1 315  100%      
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 1 0  
Egyéb ráfordítások 1  100%      
Pénzügyi műveletek ráfordításai          
Rendkívüli ráfordítások          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 1 314 0  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 1 314 0  
Anyagjellegű ráfordítások 537  41%      
Személyi jellegű ráfordítások 1 665  127% 1 683    128%
Értékcsökkenési leírás 231  18% 231    18%
Adózás előtti eredmény - 1 119 - 85% - 1 914   - 146%

Eszközök (Aktívák) összesen 5 008 4 777  95%
A. Befektetett eszközök 5 008  100% 4 777  100%  95%
B. Forgóeszközök          
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 5 008 4 777  95%
D. Saját tőke 1 420  28% - 494 - 10% - 10%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 3 588  72% 5 271  110%  105%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2014.12.31. 2015.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 1 315  100%      
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 1 315  100% 0    
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 1 315 0  
Anyagjellegű ráfordítások 537  41%      
Személyi jellegű ráfordítások 1 665  127% 1 683    128%
Értékcsökkenési leírás 231  18% 231    18%
Egyéb ráfordítások 1  0%      
Összes költség és ráfordítás 2 434  185% 1 914    146%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 1 315 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 1 119 - 85% - 1 914   - 146%
© 2016 xc.hu
 

Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2014.12.31. (365) 2015.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 0 
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 0 
Készletek / átlagos napi árbevétel 0 
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 0 

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 588 5 271  147%
Likviditási mutató Forgóeszközök 0   0    
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 0   0    
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   0    
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 1 119 - 31% - 1 914 - 36% - 53%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 1 420 - 494 - 35%
Befektetett eszközök 5 008  353% 4 777 - 967%  336%
Tárgyi eszközök 4 008  282% 3 777 - 765%  266%
Kötelezettségek 3 588  253% 5 271 - 11X  371%
Jegyzett tőke 7 600  535% 7 600 - 15X  535%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) - 1 119 - 79% - 1 914  387% - 135%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 1 119 - 79% - 1 914  387% - 135%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 1 315 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 1 119 - 85% - 1 914   - 146%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 5 008 4 777  95%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 1 119 - 22% - 1 914 - 40% - 38%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek - 3 588 - 5 271  147%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 1 119  31% - 1 914  36%  53%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 7 600 7 600  100%
Adózott eredmény - 1 119 - 15% - 1 914 - 25% - 25%
© 2016 xc.hu