Reklám helye
Azonosító:
Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 11 üzleti évének beszámolóját 2017.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11272364 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
11272364 0147 113 16
Statisztikai számjel 
16-09-003355
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:5244 Tiszaszőlős, Központi telep 0336/1.hrsz.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 01. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. január 01. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Tiszaszőlős, 2018. május 29.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11272364-2-16TISZAPARTI AGRÁR TERMELÖ KERESKEDÖ ÉS INTEGRÁTOR KFT

TEÁOR'08:
0170Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási szolgáltatás
0163Betakarítást követő szolgáltatás
0162Állattenyésztési szolgáltatás
0161Növénytermesztési szolgáltatás
0150Vegyes gazdálkodás
0149Egyéb állat tenyésztése
0147Baromfitenyésztés
0146Sertéstenyésztés
0145Juh, kecske tenyésztése
0143Ló, lóféle tenyésztése
0129Egyéb évelő növény termesztése
0126Olajtartalmú gyümölcs termesztése
0125Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése
0124Almatermésű, csonthéjas termesztése
0119Egyéb, nem évelő növény termesztése
0111Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
5590Egyéb szálláshely-szolgáltatás
5520Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás
5210Raktározás, tárolás
4941Közúti áruszállítás
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4729Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4711Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4611Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
1092Hobbiállat-eledel gyártása
1091Haszonállat-eledel gyártása
1085Készétel gyártása
1039Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 

Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 218  139% - 2 172  100% - 14X
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 61 - 39%      
C. Adózás előtti eredmény 157  100% - 2 172  100% - 14X
D. Adózott eredmény 157  100% - 2 174  100% - 14X

Az eredményt meghatározó bevételek 3 454 1 095  32%
Értékesítés nettó árbevétele     1 095  100%  32%
Egyéb bevételek 3 454  100%      
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 358 0  
Egyéb ráfordítások 297  83%      
Pénzügyi műveletek ráfordításai 61  17%      

Bevételek és ráfordítások egyenlege 3 096 1 095  35%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 3 096 1 095  35%
Anyagjellegű ráfordítások 1 570  51% 1 261  115%  41%
Személyi jellegű ráfordítások 1 271  41% 1 908  174%  62%
Értékcsökkenési leírás 98  3% 98  9%  3%
Adózás előtti eredmény 157  5% - 2 172 - 198% - 70%

Eszközök (Aktívák) összesen 2 464 2 363  96%
A. Befektetett eszközök 2 464  100% 2 363  100%  96%
B. Forgóeszközök          
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 2 464 2 363  96%
D. Saját tőke - 337 - 14% - 2 511 - 106% - 102%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 2 801  114% 4 874  206%  198%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele     1 095  100%  32%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   1 095  100%  32%
Egyéb bevételek 3 454  100%      

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 3 454 1 095  32%
Anyagjellegű ráfordítások 1 570  45% 1 261  115%  37%
Személyi jellegű ráfordítások 1 271  37% 1 908  174%  55%
Értékcsökkenési leírás 98  3% 98  9%  3%
Egyéb ráfordítások 297  9%      
Összes költség és ráfordítás 3 236  94% 3 267  298%  95%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 3 454 1 095  32%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 218  6% - 2 172 - 198% - 63%
© 2016 xc.hu
 

Tiszaparti Agrár Termelő, Kereskedő és Integrátor 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (366) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel  0
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra  0
Készletek / átlagos napi árbevétel  0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 801 4 874  174%
Likviditási mutató Forgóeszközök 0   0    
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 0   0    
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   0    
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 218  8% - 2 172 - 45% - 78%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke - 337 - 2 511  745%
Befektetett eszközök 2 464 - 731% 2 363 - 94% - 701%
Tárgyi eszközök 1 464 - 434% 1 363 - 54% - 404%
Kötelezettségek 2 801 - 831% 4 874 - 194% - 14X
Jegyzett tőke 7 600 - 23X 7 600 - 303% - 23X
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 157 - 47% - 2 174  87%  645%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 157 - 47% - 2 174  87%  645%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 1 095  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 157   - 2 174 - 199%  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 2 464 2 363  96%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 157  6% - 2 174 - 92% - 88%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek - 2 801 - 4 874  174%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 157 - 6% - 2 174  45%  78%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 7 600 7 600  100%
Adózott eredmény 157  2% - 2 174 - 29% - 29%
© 2016 xc.hu