Reklám helye
Azonosító:
AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2019.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11955746 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
11955746 4743 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-685068
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:1044 Budapest, Váci út 119. A/3. ép.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2018. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11955746-2-41AEROPHONE 1800 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT

TEÁOR'08:
9609M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
8551Sport, szabadidős képzés
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8291Követelésbehajtás
8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
7740Immateriális javak kölcsönzése
7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
7735Légi szállítóeszköz kölcsönzése
7733Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
7729Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7722Videokazetta, lemez kölcsönzése
7721Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7410Divat-, formatervezés
6399M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
5920Hangfelvétel készítése, kiadása
5610Éttermi, mozgó vendéglátás
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4782Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4781Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4779Használtcikk bolti kiskereskedelme
4778Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4777Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4776Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4775Illatszer-kiskereskedelem
4772Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
4771Ruházat kiskereskedelem
4765Játék-kiskereskedelem
4764Sportszer-kiskereskedelem
4763Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4759Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4754Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4753Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4751Textil-kiskereskedelem
4743Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4742Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
4647Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
4645Illatszer nagykereskedelme
4643Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 11  100% - 4  100%  36%
B. Pénzügyi műveletek eredménye 0        
C. Adózás előtti eredmény - 11  100% - 4  100%  36%
D. Adózott eredmény - 11  100% - 4  100%  36%

Az eredményt meghatározó bevételek 0 0  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 4  
Egyéb ráfordítások     4  100%  
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 - 4  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 - 4  
Anyagjellegű ráfordítások 11        
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény - 11        

Eszközök (Aktívák) összesen 1 140 700  61%
A. Befektetett eszközök 0        
B. Forgóeszközök 1 140  100% 700  100%  61%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 1 140 700  61%
D. Saját tőke 470  41% 466  67%  41%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 670  59% 234  33%  21%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 0  
Anyagjellegű ráfordítások 11        
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások     4    
Összes költség és ráfordítás 11   4    

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 11   - 4    
© 2016 xc.hu
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (366) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel   
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra   
Készletek / átlagos napi árbevétel   
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 37798 

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 200 234  117%
Likviditási mutató Forgóeszközök 1 140  570% 700  299%  350%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 4  2% 700  299%  350%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 4  2% 700  299%  350%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 11 - 5% - 4 - 2% - 2%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 470 466  99%
Befektetett eszközök 0        
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 670  143% 234  50%  50%
Jegyzett tőke 3 000  638% 3 000  644%  638%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 11 - 2% - 4 - 1% - 1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 11 - 2% - 4 - 1% - 1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 11   - 4    

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 1 140 700  61%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 11 - 1% - 4 - 1% - 0%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 940 466  50%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 11 - 1% - 4 - 1% - 0%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény - 11 - 0% - 4 - 0% - 0%
© 2016 xc.hu