Reklám helye
Azonosító:
AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2019.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11955746 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
11955746 4743 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-685068
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:1044 Budapest, Váci út 119. A/3. ép.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2018. január 1. - 2018. december 31.
Előző időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2019. március 4.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Tevékenységek lekérdezése
Hiba történt az adatbázis kapcsolódáskor.
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2017.12.31. 2018.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 4  100% 235  100% - 59X
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény - 4  100% 235  100% - 59X
D. Adózott eredmény - 4  100% 214  91% - 54X

Az eredményt meghatározó bevételek 0 235  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek     235  100%  
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 4 0  
Egyéb ráfordítások 4  100%      
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege - 4 235 - 59X

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke - 4 235 - 59X
Anyagjellegű ráfordítások          
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény          

Eszközök (Aktívák) összesen 700 700  100%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 700  100% 700  100%  100%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 700 700  100%
D. Saját tőke 466  67% 680  97%  97%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 234  33% 20  3%  3%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2017.12.31. 2018.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek     235  100%  

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 235  
Anyagjellegű ráfordítások          
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások 4        
Összes költség és ráfordítás 4   0    

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 235  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 4   235  100%  
© 2016 xc.hu
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2017.12.31. (365) 2018.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel   
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra   
Készletek / átlagos napi árbevétel   

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 234 20  9%
Likviditási mutató Forgóeszközök 700  299% 700  35X  299%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 700  299% 700  35X  299%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 700  299% 700  35X  299%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 4 - 2% 235  12X  100%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 466 680  146%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 234  50% 20  3%  4%
Jegyzett tőke 3 000  644% 3 000  441%  644%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 4 - 1% 214  31%  46%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 4 - 1% 214  31%  46%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 4   214    

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 700 700  100%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 4 - 1% 214  31%  31%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 466 680  146%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 4 - 1% 214  31%  46%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény - 4 - 0% 214  7%  7%
© 2016 xc.hu