Reklám helye
Azonosító:
AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2019.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11955746 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
1 1 9 5 5 7 4 6 4 7 4 3 1 1 3 0 1
Statisztikai számjel  
0 1 - 0 9 - 6 8 5 0 6 8
Cégjegyzék szám  
    
A vállalkozás neve: AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe: 1044 Budapest, Váci út 119. A/3. ép.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.
Előző időszak: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés: Budapest, 2020. április 29.    
  P.H. a vállalkozás vezetője
  (képviselője)
© 2008-2020 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11955746-2-41AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4743Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4779Használtcikk bolti kiskereskedelme
5610Éttermi, mozgó vendéglátás
7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
4645Illatszer nagykereskedelme
4775Illatszer-kiskereskedelem
4751Textil-kiskereskedelem
4771Ruházat kiskereskedelem
4772Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
7733Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4753Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4764Sportszer-kiskereskedelem
4765Játék-kiskereskedelem
4776Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4777Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4778Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4781Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4782Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
7721Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7722Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7735Légi szállítóeszköz kölcsönzése
4754Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4763Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4643Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4647Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
5920Hangfelvétel készítése, kiadása
6399M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7410Divat-, formatervezés
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740Immateriális javak kölcsönzése
8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291Követelésbehajtás
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551Sport, szabadidős képzés
9609M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2018.12.31. 2019.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 235  100% - 7  100% - 3%
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény 235  100% - 7  100% - 3%
D. Adózott eredmény 214  91% - 7  100% - 3%

Az eredményt meghatározó bevételek 235 0  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek 235  100%      
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 1  
Egyéb ráfordítások     1  100%  
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 235 - 1 - 0%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 235 - 1 - 0%
Anyagjellegű ráfordítások     6 - 600%  3%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény     - 7  700% - 3%

Eszközök (Aktívák) összesen 700 694  99%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 700  100% 694  100%  99%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 700 694  99%
D. Saját tőke 680  97% 673  97%  96%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 20  3% 21  3%  3%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2018.12.31. 2019.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek 235  100%      

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 235 0  
Anyagjellegű ráfordítások     6    3%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások     1    0%
Összes költség és ráfordítás 0   7    3%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 235 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 235  100% - 7   - 3%
© 2016 xc.hu
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2018.12.31. (365) 2019.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel    
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra    
Készletek / átlagos napi árbevétel    
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga   0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 20 21  105%
Likviditási mutató Forgóeszközök 700  35X 694  33X  35X
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 700  35X 694  33X  35X
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 700  35X 694  33X  35X
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 235  12X - 7 - 33% - 35%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 680 673  99%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 20  3% 21  3%  3%
Jegyzett tőke 3 000  441% 3 000  446%  441%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 214  31% - 7 - 1% - 1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 214  31% - 7 - 1% - 1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 214   - 7    

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 700 694  99%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 214  31% - 7 - 1% - 1%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 680 673  99%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 214  31% - 7 - 1% - 1%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 214  7% - 7 - 0% - 0%
© 2016 xc.hu
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET


A társaság adatai

A társaság neve: AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:
Székhelye: 1044 Budapest
Váci út 119. A/3. ép.
Telephelyek:
Cégjegyzék-szám: 01-09-685068
Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bejegyzés kelte: 2000.02.01.
KSH-szám: 11955746-4743-113-01
Gazdálkodási forma: Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység: 4743
Adószám: 11955746-2-41
Adózási információk: A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak.
Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Személyes adatok:

A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

  Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet a AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019 január 1-től 2019 december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás tulajdonosai:

 Név
  Hinczák Csaba

Számviteli politika 

Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt Egyszerűsített éves beszámolót készít. A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot, az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta, mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit, reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.

Könyvvezetés

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
Eredménykimutatás: Összköltség eljárással („A” típusú)

Könyvvezetés pénzneme és nyelve: A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése estén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31. A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg. Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.


  Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése
Az 1-3 melléklet mutatószámai segítségével külön magyarázat nélkül könnyedén összehasonlítható a tárgyév és az előző év gazdálkodása. A táblázatokban összegszerű és százalékos adatok találhatók. Mindegyik kiértékelő tábla rendelkezik egy fő sorral, amelyhez a többi sor értékadatainak mind a tárgyév, mind az előző év oszlopában százalékos összehasonlítások tartoznak. A táblák utolsó oszlopa a tárgyév sorait az előző évi bázissal hasonlítja össze.

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi. Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát. Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés, késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel. A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja. Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik. A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam veszteség. A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos, felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni. A különbözet adja az adózás előtti eredményt. A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt. Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza. Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták. A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója, a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.

Költségszerkezet alakulása
2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva, a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel, és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.

Összefoglaló


2019.12.31. beszámoló fő sorai Ezer Ft
  Jegyzett tőke 3 000 
  Saját tőke 673 
  Adózás előtti eredmény (veszteség) – 7 
  Adófizetési kötelezettség
  Adózott eredmény (veszteség) – 7 
  Osztalékfizetési javaslat

  Eszközök és Források értékelése

A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség. A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket. A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is. A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik, a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor. Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve

Tájékoztató kiegészítések