Reklám helye
Azonosító:
AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2019.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11955746 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
1 1 9 5 5 7 4 6 4 7 4 3 1 1 3 0 1
Statisztikai számjel  
0 1 - 0 9 - 6 8 5 0 6 8
Cégjegyzék szám  
    
A vállalkozás neve: AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe: 1044 Budapest, Váci út 119. A/3. ép.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.
Előző időszak: 2018. január 1. - 2018. december 31.
Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés: Budapest, 2020. április 29.    
  P.H. a vállalkozás vezetője
  (képviselője)
© 2008-2020 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11955746-2-41AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

4743Audio-, videoberendezés kiskereskedelme
4719Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem
4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4779Használtcikk bolti kiskereskedelme
5610Éttermi, mozgó vendéglátás
7739Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
4645Illatszer nagykereskedelme
4775Illatszer-kiskereskedelem
4751Textil-kiskereskedelem
4771Ruházat kiskereskedelem
4772Lábbeli-, bőráru-kiskereskedelem
7733Irodagép kölcsönzése (beleértve: számítógép)
4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4742Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4753Takaró, szőnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme
4759Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme
4764Sportszer-kiskereskedelem
4765Játék-kiskereskedelem
4776Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4777Óra-, ékszer-kiskereskedelem
4778Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme
4781Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4782Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
7721Szabadidős, sporteszköz kölcsönzése
7722Videokazetta, lemez kölcsönzése
7729Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7735Légi szállítóeszköz kölcsönzése
4754Villamos háztartási készülék kiskereskedelme
4763Zene-, videofelvétel kiskereskedelme
4643Elektronikus háztartási cikk nagykereskedelme
4647Bútor, szőnyeg, világítóberendezés nagykereskedelme
4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
5920Hangfelvétel készítése, kiadása
6399M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
7410Divat-, formatervezés
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7740Immateriális javak kölcsönzése
8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8291Követelésbehajtás
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8551Sport, szabadidős képzés
9609M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2018.12.31. 2019.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 235  100% - 7  100% - 3%
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény 235  100% - 7  100% - 3%
D. Adózott eredmény 214  91% - 7  100% - 3%

Az eredményt meghatározó bevételek 235 0  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek 235  100%      
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 1  
Egyéb ráfordítások     1  100%  
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 235 - 1 - 0%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 235 - 1 - 0%
Anyagjellegű ráfordítások     6 - 600%  3%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény     - 7  700% - 3%

Eszközök (Aktívák) összesen 700 694  99%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 700  100% 694  100%  99%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 700 694  99%
D. Saját tőke 680  97% 673  97%  96%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 20  3% 21  3%  3%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2018.12.31. 2019.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek 235  100%      

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 235 0  
Anyagjellegű ráfordítások     6    3%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások     1    0%
Összes költség és ráfordítás 0   7    3%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 235 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 235  100% - 7   - 3%
© 2016 xc.hu
 

AEROPHONE 1800 Kereskedelmi és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2018.12.31. (365) 2019.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel    
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra    
Készletek / átlagos napi árbevétel    
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga   0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 20 21  105%
Likviditási mutató Forgóeszközök 700  35X 694  33X  35X
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 700  35X 694  33X  35X
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 700  35X 694  33X  35X
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 235  12X - 7 - 33% - 35%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 680 673  99%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 20  3% 21  3%  3%
Jegyzett tőke 3 000  441% 3 000  446%  441%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 214  31% - 7 - 1% - 1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 214  31% - 7 - 1% - 1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 214   - 7    

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 700 694  99%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 214  31% - 7 - 1% - 1%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 680 673  99%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 214  31% - 7 - 1% - 1%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 214  7% - 7 - 0% - 0%
© 2016 xc.hu