Reklám helye
Azonosító:
DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 11 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11974073 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
11974073 4752 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-084292
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:2600 Vác, Szent László út 7.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2015. január 1. - 2015. december 31.
Előző időszak:2014. január 1. - 2014. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettségünk nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek.
Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A cég vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetét az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Vác, 2016. május 23.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11974073-2-13DUNAKERÁMIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
8551Sport, szabadidős képzés
6619Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6499M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
4752Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2014.12.31. 2015.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 510  102% 261  112%  52%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 8 - 2% - 28 - 12% - 6%
D. Rendkívüli eredmény          
E. Adózás előtti eredmény 502  100% 233  100%  46%
F. Adózott eredmény 452  90% 210  90%  42%
G. Mérleg szerinti eredmény 452  90% 210  90%  42%

Az eredményt meghatározó bevételek 13 939 14 665  105%
Értékesítés nettó árbevétele 13 939  100% 14 665  100%  105%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 25 42  168%
Egyéb ráfordítások 17  68% 14  33%  56%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 8  32% 28  67%  112%
Rendkívüli ráfordítások          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 13 914 14 623  105%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 13 914 14 623  105%
Anyagjellegű ráfordítások 13 296  96% 14 371  98%  103%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás 116  1% 19  0%  0%
Adózás előtti eredmény 502  4% 233  2%  2%

Eszközök (Aktívák) összesen 10 282 10 487  102%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 10 282  100% 10 487  100%  102%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 10 282 10 487  102%
D. Saját tőke 7 912  77% 8 122  77%  79%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 2 370  23% 2 365  23%  23%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2014.12.31. 2015.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 13 939  100% 14 665  100%  105%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 13 939  100% 14 665  100%  105%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 13 939 14 665  105%
Anyagjellegű ráfordítások 13 296  95% 14 371  98%  103%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás 116  1% 19  0%  0%
Egyéb ráfordítások 17  0% 14  0%  0%
Összes költség és ráfordítás 13 429  96% 14 404  98%  103%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 13 939 14 665  105%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 510  4% 261  2%  2%
© 2016 xc.hu
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2014.12.31. (365) 2015.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 028
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 269261
Készletek / átlagos napi árbevétel 222224
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 233229

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 370 2 365  100%
Likviditási mutató Forgóeszközök 10 282  434% 10 487  443%  442%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 1 806  76% 1 489  63%  63%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 1 806  76% 374  16%  16%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   1 115  47%  47%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 510  22% 261  11%  11%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 7 912 8 122  103%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 2 370  30% 2 365  29%  30%
Jegyzett tőke 3 000  38% 3 000  37%  38%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) 452  6% 210  3%  3%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 452  6% 210  3%  3%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 13 939 14 665  105%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 452  3% 210  1%  2%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 10 282 10 487  102%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 452  4% 210  2%  2%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 7 912 8 122  103%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 452  6% 210  3%  3%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 452  15% 210  7%  7%
© 2016 xc.hu