Reklám helye
Azonosító:
DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 11 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11974073 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
11974073 4752 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-084292
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:2600 Vác, Csatamező utca 1.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Előző időszak:2015. január 1. - 2015. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Vác, 2017. május 14.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11974073-2-13DUNAKERÁMIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
8551Sport, szabadidős képzés
6619Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6499M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
4752Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2015.12.31. 2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 261  112% 119  159%  51%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 28 - 12% - 44 - 59% - 19%
C. Adózás előtti eredmény 233  100% 75  100%  32%
D. Adózott eredmény 210  90% 67  89%  29%

Az eredményt meghatározó bevételek 14 665 16 080  110%
Értékesítés nettó árbevétele 14 665  100% 16 080  100%  110%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 42 58  138%
Egyéb ráfordítások 14  33% 14  24%  33%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 28  67% 44  76%  105%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 14 623 16 022  110%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 14 623 16 022  110%
Anyagjellegű ráfordítások 14 371  98% 15 789  99%  108%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás 19  0% 158  1%  1%
Adózás előtti eredmény 233  2% 75  0%  1%

Eszközök (Aktívák) összesen 10 487 13 470  128%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 10 487  100% 13 470  100%  128%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 10 487 13 470  128%
D. Saját tőke 8 122  77% 8 189  61%  78%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 2 365  23% 5 281  39%  50%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2015.12.31. 2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 14 665  100% 16 080  100%  110%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 14 665  100% 16 080  100%  110%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 14 665 16 080  110%
Anyagjellegű ráfordítások 14 371  98% 15 789  98%  108%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás 19  0% 158  1%  1%
Egyéb ráfordítások 14  0% 14  0%  0%
Összes költség és ráfordítás 14 404  98% 15 961  99%  109%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 14 665 16 080  110%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 261  2% 119  1%  1%
© 2016 xc.hu
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2015.12.31. (365) 2016.12.31. (366)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 2898
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 261307
Készletek / átlagos napi árbevétel 224207
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 229211

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 365 3 696  156%
Likviditási mutató Forgóeszközök 10 487  443% 13 470  364%  570%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 1 489  63% 4 369  118%  185%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 374  16% 65  2%  3%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 1 115  47% 4 304  116%  182%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 261  11% 119  3%  5%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 8 122 8 189  101%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 2 365  29% 5 281  64%  65%
Jegyzett tőke 3 000  37% 3 000  37%  37%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 210  3% 67  1%  1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 210  3% 67  1%  1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 14 665 16 080  110%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 210  1% 67  0%  0%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 10 487 13 470  128%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 210  2% 67  0%  1%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 8 122 9 774  120%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 210  3% 67  1%  1%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 210  7% 67  2%  2%
© 2016 xc.hu