Reklám helye
Azonosító:
DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 11 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11974073 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
11974073 4752 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-084292
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:2600 Vác, Csatamező utca 1.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Vác, 2018. május 24.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11974073-2-13DUNAKERÁMIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
8551Sport, szabadidős képzés
6619Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6499M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
4752Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 119  159% - 4 156  99% - 55X
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 44 - 59% - 45  1% - 60%
C. Adózás előtti eredmény 75  100% - 4 201  100% - 56X
D. Adózott eredmény 67  89% - 4 223  101% - 56X

Az eredményt meghatározó bevételek 16 080 12 070  75%
Értékesítés nettó árbevétele 16 080  100% 12 070  100%  75%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 58 45  78%
Egyéb ráfordítások 14  24%      
Pénzügyi műveletek ráfordításai 44  76% 45  100%  78%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 16 022 12 025  75%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 16 022 12 025  75%
Anyagjellegű ráfordítások 15 789  99% 16 163  134%  101%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás 158  1% 63  1%  0%
Adózás előtti eredmény 75  0% - 4 201 - 35% - 26%

Eszközök (Aktívák) összesen 13 470 7 633  57%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 13 470  100% 7 633  100%  57%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 13 470 7 633  57%
D. Saját tőke 8 189  61% 3 966  52%  29%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 5 281  39% 3 667  48%  27%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 16 080  100% 12 070  100%  75%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 16 080  100% 12 070  100%  75%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 16 080 12 070  75%
Anyagjellegű ráfordítások 15 789  98% 16 163  134%  101%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás 158  1% 63  1%  0%
Egyéb ráfordítások 14  0%      
Összes költség és ráfordítás 15 961  99% 16 226  134%  101%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 16 080 12 070  75%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 119  1% - 4 156 - 34% - 26%
© 2016 xc.hu
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (366) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 980
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 307231
Készletek / átlagos napi árbevétel 207155
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 211116

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 696 3 667  99%
Likviditási mutató Forgóeszközök 13 470  364% 7 633  208%  207%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 4 369  118% 2 510  68%  68%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 65  2% 2 510  68%  68%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 4 304  116% 0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 119  3% - 4 156 - 113% - 112%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 8 189 3 966  48%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 5 281  64% 3 667  92%  45%
Jegyzett tőke 3 000  37% 3 000  76%  37%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 67  1% - 4 223 - 106% - 52%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 67  1% - 4 223 - 106% - 52%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 16 080 12 070  75%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 67  0% - 4 223 - 35% - 26%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 13 470 7 633  57%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 67  0% - 4 223 - 55% - 31%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 9 774 3 966  41%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 67  1% - 4 223 - 106% - 43%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 67  2% - 4 223 - 141% - 141%
© 2016 xc.hu