Reklám helye
Azonosító:
DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 11 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

11974073 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
11974073 4752 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-084292
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:2600 Vác, Csatamező utca 1.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2018. január 1. - 2018. december 31.
Előző időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Vác, 2019. április 29.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
11974073-2-13DUNAKERÁMIA IPARI ÉS KERESKEDELMI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
8551Sport, szabadidős képzés
6619Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6499M.n.s. egyéb pénzügyi közvetítés
4752Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2017.12.31. 2018.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 4 156  99% 302  126% - 7%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 45  1% - 62 - 26%  1%
C. Adózás előtti eredmény - 4 201  100% 240  100% - 6%
D. Adózott eredmény - 4 223  101% 216  90% - 5%

Az eredményt meghatározó bevételek 12 070 13 605  113%
Értékesítés nettó árbevétele 12 070  100% 13 605  100%  113%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 45 90  200%
Egyéb ráfordítások     28  31%  62%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 45  100% 62  69%  138%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 12 025 13 515  112%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 12 025 13 515  112%
Anyagjellegű ráfordítások 16 163  134% 13 247  98%  110%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás 63  1% 28  0%  0%
Adózás előtti eredmény - 4 201 - 35% 240  2%  2%

Eszközök (Aktívák) összesen 7 633 8 475  111%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 7 633  100% 8 475  100%  111%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 7 633 8 475  111%
D. Saját tőke 3 966  52% 4 182  49%  55%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 3 667  48% 4 293  51%  56%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2017.12.31. 2018.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 12 070  100% 13 605  100%  113%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 12 070  100% 13 605  100%  113%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 12 070 13 605  113%
Anyagjellegű ráfordítások 16 163  134% 13 247  97%  110%
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás 63  1% 28  0%  0%
Egyéb ráfordítások     28  0%  0%
Összes költség és ráfordítás 16 226  134% 13 303  98%  110%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 12 070 13 605  113%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 4 156 - 34% 302  2%  3%
© 2016 xc.hu
 

DUNAKERÁMIA Ipari és Kereskedelmi 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2017.12.31. (365) 2018.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 047
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 231227
Készletek / átlagos napi árbevétel 155150
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 116154

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 667 3 083  84%
Likviditási mutató Forgóeszközök 7 633  208% 8 475  275%  231%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 2 510  68% 2 891  94%  79%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 2 510  68% 1 143  37%  31%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   1 748  57%  48%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 4 156 - 113% 302  10%  8%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 3 966 4 182  105%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 3 667  92% 4 293  103%  108%
Jegyzett tőke 3 000  76% 3 000  72%  76%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 4 223 - 106% 216  5%  5%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 4 223 - 106% 216  5%  5%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 12 070 13 605  113%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 4 223 - 35% 216  2%  2%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 7 633 8 475  111%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 4 223 - 55% 216  3%  3%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 3 966 5 392  136%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 4 223 - 106% 216  4%  5%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény - 4 223 - 141% 216  7%  7%
© 2016 xc.hu