Reklám helye
Azonosító:
Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt F
A cég 12 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

12220016 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
12220016 7022 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-074375
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai
 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:2132 Göd(Felsőgöd), Nyár u 7.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2015. január 1. - 2015. december 31.
Előző időszak:2014. január 1. - 2014. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Göd(Felsőgöd), 2016. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
12220016-2-13EURO MONETARY CONSULTING SZÁMVITELI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
9609M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9001Előadó-művészet
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8129Egyéb takarítás
8122Egyéb épület-, ipari takarítás
8121Általános épülettakarítás
7810Munkaközvetítés
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7420Fényképészet
7320Piac-, közvélemény-kutatás
7312Médiareklám
7311Reklámügynöki tevékenység
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021PR, kommunikáció
6920Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6831Ingatlanügynöki tevékenység
6622Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6621Kockázatértékelés, kárszakértés
6312Világháló-portál szolgáltatás
6311Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6203Számítógép-üzemeltetés
6202Információ-technológiai szaktanácsadás
6201Számítógépes programozás
5829Egyéb szoftverkiadás
5320Egyéb postai, futárpostai tevékenység
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4781Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4729Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4638Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4617Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
1820Egyéb sokszorosítás
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 1. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2014.12.31. 2015.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 10 238  140% 5 675  100%  78%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 2 936 - 40%      
D. Rendkívüli eredmény          
E. Adózás előtti eredmény 7 302  100% 5 675  100%  78%
F. Adózott eredmény 6 572  90% 5 107  90%  70%
G. Mérleg szerinti eredmény 6 572  90% 5 107  90%  70%

Az eredményt meghatározó bevételek 113 573 101 025  89%
Értékesítés nettó árbevétele 113 573  100% 101 025  100%  89%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 4 196 471  11%
Egyéb ráfordítások 1 260  30% 471  100%  11%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 936  70%      
Rendkívüli ráfordítások          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 109 377 100 554  92%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 109 377 100 554  92%
Anyagjellegű ráfordítások 71 918  66% 74 081  74%  68%
Személyi jellegű ráfordítások 29 168  27% 18 234  18%  17%
Értékcsökkenési leírás 989  1% 2 564  3%  2%
Adózás előtti eredmény 7 302  7% 5 675  6%  5%

Eszközök (Aktívák) összesen 51 563 39 067  76%
A. Befektetett eszközök 1 791  3% 2 985  8%  6%
B. Forgóeszközök 49 772  97% 36 082  92%  70%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 51 563 39 067  76%
D. Saját tőke 22 096  43% 27 203  70%  53%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 29 467  57% 11 864  30%  23%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 2. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2014.12.31. 2015.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 113 573  100% 101 025  100%  89%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 113 573  100% 101 025  100%  89%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 113 573 101 025  89%
Anyagjellegű ráfordítások 71 918  63% 74 081  73%  65%
Személyi jellegű ráfordítások 29 168  26% 18 234  18%  16%
Értékcsökkenési leírás 989  1% 2 564  3%  2%
Egyéb ráfordítások 1 260  1% 471  0%  0%
Összes költség és ráfordítás 103 335  91% 95 350  94%  84%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 113 573 101 025  89%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 10 238  9% 5 675  6%  5%
© 2016 xc.hu
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 3. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2014.12.31. (365) 2015.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 147109
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 160130
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 29 467 11 864  40%
Likviditási mutató Forgóeszközök 49 772  169% 36 082  304%  122%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 49 772  169% 36 082  304%  122%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 4 058  14% 6 014  51%  20%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 45 714  155% 30 068  253%  102%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 10 238  35% 5 675  48%  19%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 22 096 27 203  123%
Befektetett eszközök 1 791  8% 2 985  11%  14%
Tárgyi eszközök 1 791  8% 2 985  11%  14%
Kötelezettségek 29 467  133% 11 864  44%  54%
Jegyzett tőke 3 000  14% 3 000  11%  14%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) 6 572  30% 5 107  19%  23%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 6 572  30% 5 107  19%  23%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 113 573 101 025  89%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 6 572  6% 5 107  5%  4%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 51 563 39 067  76%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 6 572  13% 5 107  13%  10%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 20 305 24 218  119%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 6 572  32% 5 107  21%  25%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 6 572  219% 5 107  170%  170%
© 2016 xc.hu