Reklám helye
Azonosító:
Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt F
A cég 12 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

12220016 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
12220016 7022 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-074375
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai
 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:2132 Göd(Felsőgöd), Nyár u 7.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Előző időszak:2015. január 1. - 2015. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Göd(Felsőgöd), 2017. május 28.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
12220016-2-13EURO MONETARY CONSULTING SZÁMVITELI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
9609M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9001Előadó-művészet
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8129Egyéb takarítás
8122Egyéb épület-, ipari takarítás
8121Általános épülettakarítás
7810Munkaközvetítés
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7420Fényképészet
7320Piac-, közvélemény-kutatás
7312Médiareklám
7311Reklámügynöki tevékenység
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021PR, kommunikáció
6920Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6831Ingatlanügynöki tevékenység
6622Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6621Kockázatértékelés, kárszakértés
6312Világháló-portál szolgáltatás
6311Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6203Számítógép-üzemeltetés
6202Információ-technológiai szaktanácsadás
6201Számítógépes programozás
5829Egyéb szoftverkiadás
5320Egyéb postai, futárpostai tevékenység
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4781Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4729Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4638Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4617Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
1820Egyéb sokszorosítás
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 1. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2015.12.31. 2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 5 675  100% 30 323  110%  534%
B. Pénzügyi műveletek eredménye     - 2 865 - 10% - 50%
C. Adózás előtti eredmény 5 675  100% 27 458  100%  484%
D. Adózott eredmény 5 107  90% 24 712  90%  435%

Az eredményt meghatározó bevételek 101 025 478 654  474%
Értékesítés nettó árbevétele 101 025  100% 478 654  100%  474%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 471 3 730  792%
Egyéb ráfordítások 471  100% 865  23%  184%
Pénzügyi műveletek ráfordításai     2 865  77%  608%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 100 554 474 924  472%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 100 554 474 924  472%
Anyagjellegű ráfordítások 74 081  74% 419 687  88%  417%
Személyi jellegű ráfordítások 18 234  18% 23 654  5%  24%
Értékcsökkenési leírás 2 564  3% 4 125  1%  4%
Adózás előtti eredmény 5 675  6% 27 458  6%  27%

Eszközök (Aktívák) összesen 39 067 70 456  180%
A. Befektetett eszközök 2 985  8% 8 658  12%  22%
B. Forgóeszközök 36 082  92% 61 798  88%  158%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 39 067 70 456  180%
D. Saját tőke 27 203  70% 51 915  74%  133%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 11 864  30% 18 541  26%  47%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 2. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2015.12.31. 2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 101 025  100% 478 654  100%  474%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 101 025  100% 478 654  100%  474%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 101 025 478 654  474%
Anyagjellegű ráfordítások 74 081  73% 419 687  88%  415%
Személyi jellegű ráfordítások 18 234  18% 23 654  5%  23%
Értékcsökkenési leírás 2 564  3% 4 125  1%  4%
Egyéb ráfordítások 471  0% 865  0%  1%
Összes költség és ráfordítás 95 350  94% 448 331  94%  444%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 101 025 478 654  474%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 5 675  6% 30 323  6%  30%
© 2016 xc.hu
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 3. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2015.12.31. (365) 2016.12.31. (366)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 10940
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 13047
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 11 864 18 541  156%
Likviditási mutató Forgóeszközök 36 082  304% 61 798  333%  521%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 36 082  304% 61 798  333%  521%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 6 014  51% 9 826  53%  83%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 30 068  253% 51 972  280%  438%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 5 675  48% 30 323  164%  256%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 27 203 51 915  191%
Befektetett eszközök 2 985  11% 8 658  17%  32%
Tárgyi eszközök 2 985  11% 8 658  17%  32%
Kötelezettségek 11 864  44% 18 541  36%  68%
Jegyzett tőke 3 000  11% 3 000  6%  11%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 5 107  19% 24 712  48%  91%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 5 107  19% 24 712  48%  91%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 101 025 478 654  474%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 5 107  5% 24 712  5%  24%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 39 067 70 456  180%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 5 107  13% 24 712  35%  63%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 24 218 43 257  179%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 5 107  21% 24 712  57%  102%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 5 107  170% 24 712  824%  824%
© 2016 xc.hu