Reklám helye
Azonosító:
Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt F
A cég 12 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

12220016 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
12220016 7022 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-074375
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai
 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:2132 Göd(Felsőgöd), Nyár u 7.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Göd(Felsőgöd), 2018. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
12220016-2-13EURO MONETARY CONSULTING SZÁMVITELI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
9609M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9001Előadó-művészet
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8129Egyéb takarítás
8122Egyéb épület-, ipari takarítás
8121Általános épülettakarítás
7810Munkaközvetítés
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7420Fényképészet
7320Piac-, közvélemény-kutatás
7312Médiareklám
7311Reklámügynöki tevékenység
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021PR, kommunikáció
6920Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6831Ingatlanügynöki tevékenység
6622Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6621Kockázatértékelés, kárszakértés
6312Világháló-portál szolgáltatás
6311Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6203Számítógép-üzemeltetés
6202Információ-technológiai szaktanácsadás
6201Számítógépes programozás
5829Egyéb szoftverkiadás
5320Egyéb postai, futárpostai tevékenység
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4781Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4729Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4638Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4617Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
1820Egyéb sokszorosítás
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 1. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 30 323  110% 14 540  100%  53%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 2 865 - 10%      
C. Adózás előtti eredmény 27 458  100% 14 540  100%  53%
D. Adózott eredmény 24 712  90% 13 231  91%  48%

Az eredményt meghatározó bevételek 478 654 350 682  73%
Értékesítés nettó árbevétele 478 654  100% 350 682  100%  73%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 3 730 586  16%
Egyéb ráfordítások 865  23% 586  100%  16%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 2 865  77%      

Bevételek és ráfordítások egyenlege 474 924 350 096  74%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 474 924 350 096  74%
Anyagjellegű ráfordítások 419 687  88% 298 516  85%  63%
Személyi jellegű ráfordítások 23 654  5% 34 895  10%  7%
Értékcsökkenési leírás 4 125  1% 2 145  1%  0%
Adózás előtti eredmény 27 458  6% 14 540  4%  3%

Eszközök (Aktívák) összesen 70 456 75 022  106%
A. Befektetett eszközök 8 658  12% 6 513  9%  9%
B. Forgóeszközök 61 798  88% 68 509  91%  97%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 70 456 75 022  106%
D. Saját tőke 51 915  74% 65 146  87%  92%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 18 541  26% 9 876  13%  14%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 2. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 478 654  100% 350 682  100%  73%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 478 654  100% 350 682  100%  73%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 478 654 350 682  73%
Anyagjellegű ráfordítások 419 687  88% 298 516  85%  62%
Személyi jellegű ráfordítások 23 654  5% 34 895  10%  7%
Értékcsökkenési leírás 4 125  1% 2 145  1%  0%
Egyéb ráfordítások 865  0% 586  0%  0%
Összes költség és ráfordítás 448 331  94% 336 142  96%  70%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 478 654 350 682  73%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 30 323  6% 14 540  4%  3%
© 2016 xc.hu
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 3. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (366) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 4045
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 4771
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 18 541 9 876  53%
Likviditási mutató Forgóeszközök 61 798  333% 68 509  694%  370%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 61 798  333% 68 509  694%  370%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 9 826  53% 25 486  258%  137%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 51 972  280% 43 023  436%  232%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 30 323  164% 14 540  147%  78%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 51 915 65 146  125%
Befektetett eszközök 8 658  17% 6 513  10%  13%
Tárgyi eszközök 8 658  17% 6 513  10%  13%
Kötelezettségek 18 541  36% 9 876  15%  19%
Jegyzett tőke 3 000  6% 3 000  5%  6%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 24 712  48% 13 231  20%  25%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 24 712  48% 13 231  20%  25%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 478 654 350 682  73%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 24 712  5% 13 231  4%  3%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 70 456 75 022  106%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 24 712  35% 13 231  18%  19%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 43 257 58 633  136%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 24 712  57% 13 231  23%  31%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 24 712  824% 13 231  441%  441%
© 2016 xc.hu