Reklám helye
Azonosító:
Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt F
A cég 12 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

12220016 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
12220016 7022 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-074375
Cégjegyzék szám 
Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege
Mérleg Eszközök (Aktívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
01.   A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)8 658 6 513
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK   
03.Ebből:Immateriális javak értékhelyesbítése   
03.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK8 658 6 513
05.Ebből:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   
04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK   
07.Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   
08.Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete   
05.   B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)61 798 68 509
06.   I. KÉSZLETEK   
07.  II. KÖVETELÉSEK51 972 43 023
12.Ebből:Követelések értékelési különbözete   
13.Ebből:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete   
08. III. ÉRTÉKPAPÍROK   
15.Ebből:Értékpapírok értékelési különbözete   
09.  IV. PÉNZESZKÖZÖK9 826 25 486
10.   C. Aktív időbeli elhatárolások   
11.ESZKÖZÖK (Aktívák) Összesen  (01.+05.+10. sor)70 456 75 022
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Göd(Felsőgöd), 2018. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

 
 
12220016 7022 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-074375
Cégjegyzék szám 
Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
2017. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege
Mérleg Források (Passzívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
12.   D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.-14. sor)51 915 65 146
13.   I. JEGYZETT TŐKE3 000 3 000
21.Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken   
14.  II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)   
15. III. TŐKETARTALÉK   
16.  IV. EREDMÉNYTARTALÉK24 203 48 915
17.   V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   
26.  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor)   
18.  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   
    2. Valós értékelés értékelési tartaléka   
19. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY24 712 13 231
29. VII. Mérleg SZERINTI EREDMÉNY   
20.   E. Céltartalékok   
21.   F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)18 541 9 876
22.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK   
23.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   
24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK18 541 9 876
35.Ebből:Kötelezettségek értékelési különbözete   
36.Ebből:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete   
25.   G. Passzív időbeli elhatárolások   
26.FORRÁSOK (Passzívák) Összesen  (12.+20.+21.+25. sor)70 456 75 022
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Göd(Felsőgöd), 2018. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu