Reklám helye
Azonosító:
Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai Szolgáltató Korlátolt F
A cég 12 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

12220016 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
12220016 7022 113 13
Statisztikai számjel 
13-09-074375
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai
 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:2132 Göd(Felsőgöd), Nyár u 7.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2018. január 1. - 2018. december 31.
Előző időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Göd(Felsőgöd), 2019. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
12220016-2-13EURO MONETARY CONSULTING SZÁMVITELI ÉS SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
9609M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás
9529Egyéb személyi-, háztartási cikk javítása
9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9001Előadó-művészet
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8230Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8129Egyéb takarítás
8122Egyéb épület-, ipari takarítás
8121Általános épülettakarítás
7810Munkaközvetítés
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7420Fényképészet
7320Piac-, közvélemény-kutatás
7312Médiareklám
7311Reklámügynöki tevékenység
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021PR, kommunikáció
6920Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
6831Ingatlanügynöki tevékenység
6622Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6621Kockázatértékelés, kárszakértés
6312Világháló-portál szolgáltatás
6311Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6203Számítógép-üzemeltetés
6202Információ-technológiai szaktanácsadás
6201Számítógépes programozás
5829Egyéb szoftverkiadás
5320Egyéb postai, futárpostai tevékenység
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4781Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme
4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4729Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem
4649Egyéb háztartási cikk nagykereskedelme m.n.s.
4638Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4617Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
1820Egyéb sokszorosítás
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 1. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2017.12.31. 2018.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 14 540  100% 1 291  85%  9%
B. Pénzügyi műveletek eredménye     222  15%  2%
C. Adózás előtti eredmény 14 540  100% 1 513  100%  10%
D. Adózott eredmény 13 231  91% 825  55%  6%

Az eredményt meghatározó bevételek 350 682 381 709  109%
Értékesítés nettó árbevétele 350 682  100% 381 477  100%  109%
Egyéb bevételek     4  0%  0%
Pénzügyi műveletek bevételei     228  0%  0%

Költségek és ráfordítások 586 3 378  576%
Egyéb ráfordítások 586  100% 3 372  100%  575%
Pénzügyi műveletek ráfordításai     6  0%  1%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 350 096 378 331  108%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 350 096 378 331  108%
Anyagjellegű ráfordítások 298 516  85% 330 457  87%  94%
Személyi jellegű ráfordítások 34 895  10% 45 137  12%  13%
Értékcsökkenési leírás 2 145  1% 1 224  0%  0%
Adózás előtti eredmény 14 540  4% 1 513  0%  0%

Eszközök (Aktívák) összesen 75 022 101 865  136%
A. Befektetett eszközök 6 513  9% 2 397  2%  3%
B. Forgóeszközök 68 509  91% 99 468  98%  133%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 75 022 101 865  136%
D. Saját tőke 65 146  87% 65 972  65%  88%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 9 876  13% 35 893  35%  48%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 2. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2017.12.31. 2018.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 350 682  100% 381 477  100%  109%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 350 682  100% 381 477  100%  109%
Egyéb bevételek     4  0%  0%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 350 682 381 481  109%
Anyagjellegű ráfordítások 298 516  85% 330 457  87%  94%
Személyi jellegű ráfordítások 34 895  10% 45 137  12%  13%
Értékcsökkenési leírás 2 145  1% 1 224  0%  0%
Egyéb ráfordítások 586  0% 3 372  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 336 142  96% 380 190  100%  108%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 350 682 381 481  109%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 14 540  4% 1 291  0%  0%
© 2016 xc.hu
 

Euro Monetary Consulting Számviteli és Számítástechnikai 3. sz. melléklet
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2017.12.31. (365) 2018.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 4547
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 7195
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 9 876 35 893  363%
Likviditási mutató Forgóeszközök 68 509  694% 99 468  277%  10X
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 68 509  694% 99 468  277%  10X
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 25 486  258% 50 771  141%  514%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 43 023  436% 48 697  136%  493%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 14 540  147% 1 291  4%  13%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 65 146 65 972  101%
Befektetett eszközök 6 513  10% 2 397  4%  4%
Tárgyi eszközök 6 513  10% 2 397  4%  4%
Kötelezettségek 9 876  15% 35 893  54%  55%
Jegyzett tőke 3 000  5% 3 000  5%  5%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 13 231  20% 825  1%  1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 13 231  20% 825  1%  1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 350 682 381 477  109%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 13 231  4% 825  0%  0%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 75 022 101 865  136%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 13 231  18% 825  1%  1%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 58 633 63 575  108%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 13 231  23% 825  1%  1%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 13 231  441% 825  28%  28%
© 2016 xc.hu