Reklám helye
Azonosító:

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

13856344 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
13856344 4120 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-876840
Cégjegyzék szám 
GC PROJEKT Fővállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. december 31.
Éves Beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Összköltség eljárással
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
01.Belföldi értékesítés nettó árbevétele   
02.Exportértékesítés nettó árbevétele411 464 255
I.Értékesítés nettó árbevétele (01.+02.)411 464 255
03.Saját termelésű készletek állományváltozása   
04.Saját előállítású eszközök aktivált értéke   
II.Aktivált saját teljesítmények értéke (03.±04.)   
III.Egyéb bevételek1 867 194 740
 Ebből: visszaírt értékvesztés   
05.Anyagköltség460 1 184
06.Igénybe vett szolgáltatások értéke38 166 18 503
07.Egyéb szolgáltatások értéke1 836 1 780
08.Eladott áruk beszerzési értéke   
09.Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke  386 213
IV.Anyagjellegű ráfordítások (05.+06.+07.+08.+09.)40 462 407 680
10.Bérköltség   
11.Személyi jellegű egyéb kifizetések30  
12.Bérjárulékok   
V.Személyi jellegű ráfordítások (10.+11.+12.)30  
VI.Értékcsökkenési leírás8  
VII.Egyéb ráfordítások110 62 292
 Ebből: értékvesztés   
A.ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)- 38 332 189 023
Keltezés:Budapest, 2017. július 13.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

 
 
13856344 4120 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-876840
Cégjegyzék szám 
GC PROJEKT Fővállalkozási Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. december 31.
Éves Beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Összköltség eljárással
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
13.Kapott (járó) osztalék és részesedés   
 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   
14.Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége   
 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   
15.Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége   
 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   
16.Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek   
 Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott   
17.Pénzügyi műveletek egyéb bevételei2 864 1 465
 Ebből: értékelési különbözet   
VIII.Pénzügyi műveletek bevételei (13.+14.+15.+16.+17.)2 864 1 465
18.Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek   
 Ebből: - Kapcsolt vállalkozásnak adott   
19.Befektetett pénzügyi eszközökből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek   
 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   
20.Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások   
 Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott   
21.Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése   
22.Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai1 168 7 941
 Ebből: értékelési különbözet   
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai (18.+19.+20.+21.±22.)1 168 7 941
B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)1 696 - 6 476
C.SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)- 36 636 182 547
X.Rendkívüli bevételek   
XI.Rendkívüli ráfordítások   
D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)   
C.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A. ±B.)- 36 636 182 547
X.Adófizetési kötelezettség9 14 083
D.ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)- 36 645 168 464
Keltezés:Budapest, 2017. július 13.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu