Reklám helye
Azonosító:
MIKROGOLD SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 2 üzleti évének beszámolóját 2015.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25403383 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25403383 4120 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-273159
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:MIKROGOLD SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:1141 Budapest, Szugló utca 82.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2015. október 28. - 2015. december 31.
Előző időszak:2015. október 27. - 2015. október 27.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2016. május 25.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25403383-2-42MIKROGOLD SYSTEM KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
8122Egyéb épület-, ipari takarítás
8121Általános épülettakarítás
8110Építményüzemeltetés
8030Nyomozás
8020Biztonsági rendszer szolgáltatás
8010Személybiztonsági tevékenység
5320Egyéb postai, futárpostai tevékenység
4391Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4339Egyéb befejező építés m.n.s.
4334Festés, üvegezés
4333Padló-, falburkolás
4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
4331Vakolás
4312Építési terület előkészítése
4299Egyéb m.n.s. építés
4120Lakó- és nem lakó épület építése
4110Épületépítési projekt szervezése
8129Egyéb takarítás
 

MIKROGOLD SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2015.10.27. 2015.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 695  100%  
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
D. Rendkívüli eredmény          
E. Adózás előtti eredmény     - 695  100%  
F. Adózott eredmény     - 695  100%  
G. Mérleg szerinti eredmény     - 695  100%  

Az eredményt meghatározó bevételek 0 24 232  
Értékesítés nettó árbevétele     24 231  100%  
Egyéb bevételek     1  0%  
Pénzügyi műveletek bevételei          
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 0 0  
Egyéb ráfordítások          
Pénzügyi műveletek ráfordításai          
Rendkívüli ráfordítások          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 24 232  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 24 232  
Anyagjellegű ráfordítások     24 075  99%  
Személyi jellegű ráfordítások     852  4%  
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény     - 695 - 3%  

Eszközök (Aktívák) összesen 3 000 27 924  931%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 3 000  100% 27 924  100%  931%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 3 000 27 924  931%
D. Saját tőke 0   2 305  8%  77%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 3 000  100% 25 619  92%  854%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

MIKROGOLD SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2015.10.27. 2015.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele     24 231  100%  
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   24 231  100%  
Egyéb bevételek     1  0%  

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 24 232  
Anyagjellegű ráfordítások     24 075  99%  
Személyi jellegű ráfordítások     852  4%  
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások          
Összes költség és ráfordítás 0   24 927  103%  

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 24 232  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 695 - 3%  
© 2016 xc.hu
 

MIKROGOLD SYSTEM Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2015.10.27. 2015.12.31. (65)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel  63
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra  75
Készletek / átlagos napi árbevétel  0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga  0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 3 000 25 619  854%
Likviditási mutató Forgóeszközök 3 000  100% 27 924  109%  931%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 3 000  100% 27 924  109%  931%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   4 485  18%  150%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 3 000  100% 23 439  91%  781%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye     - 695 - 3% - 23%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 0 2 305  
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 3 000   25 619  11X  
Jegyzett tőke     3 000  130%  
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)     - 695 - 30%  
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)     - 695 - 30%  

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 24 231  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)     - 695 - 3%  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 3 000 27 924  931%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)     - 695 - 2% - 23%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0 2 305  
Múködőtőke-arányos adózott eredmény     - 695 - 30%  

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke   3 000  
Adózott eredmény     - 695 - 23%  
© 2016 xc.hu