Reklám helye
Azonosító:
Keleti Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 7 üzleti évének beszámolóját 2020.03.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25413100 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25413100 6810 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-273687
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Keleti Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:1091 Budapest, Üllői út 73.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Előző időszak:2015. november 11. - 2015. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.
Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettségünk nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.
A tevékenység folytán környezetre káros illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.
A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A cég vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetét az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.
Az évközi adatfeldolgozást számítógéppel, az Infotéka KontírNet könyvviteli programmal a Lamella-Epis Kft könyvelő idodája végezte. A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.

A beszámolót készítette: Duhonyi Jánosné regisztrációs száma: 196725
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2017. április 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25413100-2-43KELETI INGATLAN KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6832Ingatlankezelés
6831Ingatlanügynöki tevékenység
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
4110Épületépítési projekt szervezése
 

Keleti Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2015.12.31. 2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 22  100% - 35  100%  159%
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény - 22  100% - 35  100%  159%
D. Adózott eredmény - 22  100% - 35  100%  159%

Az eredményt meghatározó bevételek 0 0  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 0  
Egyéb ráfordítások          
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 0  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0  
Anyagjellegű ráfordítások 22   35    
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény - 22   - 35    

Eszközök (Aktívák) összesen 3 028 2 993  99%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 3 028  100% 2 993  100%  99%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 3 028 2 993  99%
D. Saját tőke 2 978  98% 2 943  98%  97%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 50  2% 50  2%  2%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Keleti Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2015.12.31. 2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 0  
Anyagjellegű ráfordítások 22   35    
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások          
Összes költség és ráfordítás 22   35    

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 22   - 35    
© 2016 xc.hu
 

Keleti Ingatlan Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2015.12.31. (51) 2016.12.31. (366)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel   
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra   
Készletek / átlagos napi árbevétel   
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 50 50  100%
Likviditási mutató Forgóeszközök 3 028  61X 2 993  60X  60X
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 3 028  61X 2 993  60X  60X
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 3 028  61X 2 990  60X  60X
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   3  6%  6%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 22 - 44% - 35 - 70% - 70%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 2 978 2 943  99%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 50  2% 50  2%  2%
Jegyzett tőke 3 000  101% 3 000  102%  101%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 22 - 1% - 35 - 1% - 1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 22 - 1% - 35 - 1% - 1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 22   - 35    

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 3 028 2 993  99%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 22 - 1% - 35 - 1% - 1%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 2 978 2 943  99%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 22 - 1% - 35 - 1% - 1%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény - 22 - 1% - 35 - 1% - 1%
© 2016 xc.hu