Reklám helye
Azonosító:
EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25439276 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25439276 5210 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-275269
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:1238 Budapest, Grassalkovich út 5. B. ép.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2015. december 15. - 2015. december 31.
Előző időszak:. . - . .
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2016. május 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25439276-2-43EUROPRODUCTION & STORAGE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
5210Raktározás, tárolás
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI   2015.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 40  100%  
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
D. Rendkívüli eredmény          
E. Adózás előtti eredmény     - 40  100%  
F. Adózott eredmény     - 40  100%  
G. Mérleg szerinti eredmény     - 40  100%  

Az eredményt meghatározó bevételek 0 0  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 0 40  
Egyéb ráfordítások     40  100%  
Pénzügyi műveletek ráfordításai          
Rendkívüli ráfordítások          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 - 40  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 - 40  
Anyagjellegű ráfordítások          
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény     - 40  100%  

Eszközök (Aktívák) összesen   2 960  
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök     2 960  100%  
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen   2 960  
D. Saját tőke     2 960  100%  
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek          
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása   2015.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 0  
Anyagjellegű ráfordítások          
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások     40    
Összes költség és ráfordítás 0   40    

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 40    
© 2016 xc.hu
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban   2015.12.31. (17)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel   
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra   
Készletek / átlagos napi árbevétel   
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga   

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek      
Likviditási mutató Forgóeszközök 0   2 960    
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 0   2 960    
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   2 960    
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye     - 40    

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke   2 960  
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek          
Jegyzett tőke     3 000  101%  
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)     - 40 - 1%  
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)     - 40 - 1%  

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)     - 40    

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 0 2 960  
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)     - 40 - 1%  

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0 2 960  
Múködőtőke-arányos adózott eredmény     - 40 - 1%  

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke   3 000  
Adózott eredmény     - 40 - 1%  
© 2016 xc.hu