Reklám helye
Azonosító:
EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25439276 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25439276 5210 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-275269
Cégjegyzék szám 
EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege
Mérleg Eszközök (Aktívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
01.   A. Befektetett eszközök (02.+04.+06. sor)   
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK   
03.Ebből:Immateriális javak értékhelyesbítése   
04.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK   
05.Ebből:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   
06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK   
07.Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   
08.Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete   
09.   B. Forgóeszközök (10.+11.+14.+16. sor)  2 960
10.   I. KÉSZLETEK   
11.  II. KÖVETELÉSEK   
12.Ebből:Követelések értékelési különbözete   
13.Ebből:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete   
14. III. ÉRTÉKPAPÍROK   
15.Ebből:Értékpapírok értékelési különbözete   
16.  IV. PÉNZESZKÖZÖK  2 960
17.   C. Aktív időbeli elhatárolások   
18.ESZKÖZÖK (Aktívák) Összesen  (01.+09.+17. sor)  2 960
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2016. május 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

 
 
25439276 5210 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-275269
Cégjegyzék szám 
EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege
Mérleg Források (Passzívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
19.   D. Saját tőke (20.+23.+24.+25.+26.+29.-22. sor)  2 960
20.   I. JEGYZETT TŐKE  3 000
21.Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken   
22.  II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)   
23. III. TŐKETARTALÉK   
24.  IV. EREDMÉNYTARTALÉK   
25.   V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   
26.  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor)   
27.   1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka   
28.   2. Valós értékelés értékelési tartaléka   
29. VII. Mérleg SZERINTI EREDMÉNY  - 40
30.   E. Céltartalékok   
31.   F. Kötelezettségek (32.+33.+34. sor)   
32.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK   
33.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   
34. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK   
35.Ebből:Kötelezettségek értékelési különbözete   
36.Ebből:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete   
37.   G. Passzív időbeli elhatárolások   
38.FORRÁSOK (Passzívák) Összesen  (19.+30.+31.+37. sor)  2 960
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2016. május 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu