Reklám helye
Azonosító:
EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25439276 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25439276 5210 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-275269
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:1238 Budapest, Grassalkovich út 5. B. ép.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Előző időszak:2015. december 15. - 2015. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2017. január 18.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25439276-2-43EUROPRODUCTION & STORAGE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
3299Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
8291Követelésbehajtás
8220Telefoninformáció
7830Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
7820Munkaerőkölcsönzés
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
6391Hírügynökségi tevékenység
5210Raktározás, tárolás
4776Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4540Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4531Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4222Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
3313Elektronikus, optikai eszköz javítása
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2015.12.31. 2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 40  100% 5 083  96% - 127X
B. Pénzügyi műveletek eredménye     233  4% - 582%
C. Adózás előtti eredmény - 40  100% 5 316  100% - 133X
D. Adózott eredmény - 40  100% 4 784  90% - 120X

Az eredményt meghatározó bevételek 0 100 147  
Értékesítés nettó árbevétele 0   99 914  100%  
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei     233  0%  

Költségek és ráfordítások 40 0  
Egyéb ráfordítások 40  100%      
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege - 40 100 147 ----

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke - 40 100 147 ----
Anyagjellegű ráfordítások     93 499  93% ----
Személyi jellegű ráfordítások     1 332  1% - 33X
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény - 40  100% 5 316  5% - 133X

Eszközök (Aktívák) összesen 2 960 13 525  457%
A. Befektetett eszközök     0    
B. Forgóeszközök 2 960  100% 13 525  100%  457%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 2 960 13 525  457%
D. Saját tőke 2 960  100% 7 744  57%  262%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     5 781  43%  195%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2015.12.31. 2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 0   99 914  100%  
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   99 914  100%  
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 99 914  
Anyagjellegű ráfordítások     93 499  94%  
Személyi jellegű ráfordítások     1 332  1%  
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások 40        
Összes költség és ráfordítás 40   94 831  95%  

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 99 914  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 40   5 083  5%  
© 2016 xc.hu
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2015.12.31. (17) 2016.12.31. (366)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel  49
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra  50
Készletek / átlagos napi árbevétel  0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga  0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   5 781  
Likviditási mutató Forgóeszközök 2 960   13 525  234%  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 2 960   13 525  234%  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 2 960   97  2%  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   13 428  232%  
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 40   5 083  88%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 2 960 7 744  262%
Befektetett eszközök     0    
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek     5 781  75%  195%
Jegyzett tőke 3 000  101% 3 000  39%  101%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 40 - 1% 4 784  62%  162%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 40 - 1% 4 784  62%  162%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 99 914  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 40   4 784  5%  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 2 960 13 525  457%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 40 - 1% 4 784  35%  162%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 2 960 7 744  262%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 40 - 1% 4 784  62%  162%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény - 40 - 1% 4 784  159%  159%
© 2016 xc.hu
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET


A társaság adatai

A társaság neve: EuroProduction & Storage Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:
Székhelye: 1238 Budapest
Grassalkovich út 5. B. ép.
Telephelyek:
Cégjegyzék-szám: 01-09-275269
Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégbejegyzés: 2015.12.15.
KSH-szám: 25439276-5210-113-01
Gazdálkodási forma: Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység: Raktározás, tárolás
Adószám: 25439276-2-43
Adózási információk: A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak.
Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Személyes adatok:

A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

  Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet a EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 2016 január 1-től 2016 december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

Tulajdonosi szerkezet
A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek. Tulajdoni hányad:


 Név %
  Sólyom András
100

A vállalkozás tevékenységének bemutatása
Ez a kiegészítő melléklet a társaság tevékenységeit TEÁOR'08 szerinti bontásban, az APEH felé történt bejelentés alapján, külön lapon tartalmazza.

Számviteli politika

Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A társaság számviteli politikájának fő célja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben meghatározott előírásoknak a megbízható és valós kép kialakítása érdekében történő alkalmazása. A számviteli alapelvektől a cég eltérést nem tervez. A nyilvántartások vezetése és a beszámoló elkészítése a vállalkozás folytatása elvén alapul, az eszközök és a kötelezettségek értékelésénél az óvatosság elvének figyelembevételével jár el a társaság.

Könyvvezetés
A vállalkozás nem működtet elkülönült vezetői számvitelt: nem használja a 6-7. számlaosztályt, következésképpen „B” típusú, forgalmi költséges eredménykimutatást nem készít.

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
Eredménykimutatás: Összköltség eljárással („A” típusú)

Könyvvezetés pénzneme és nyelve: A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése estén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31. A mérlegkészítés időpontja általában legkésőbb a tárgyévet követő év április 30, rendkívüli körülmények által indokolt esetben a közzétételre nyitva álló határidőt megelőző nap. A jelenlegi, 2016 gazdasági évre: 2017. január 18.
 

Eszközök és Források értékelése

Az eszközök és források értékelésének általános szabályai
A mérlegben szereplő tételek értékének kiindulási alapja a bekerülési érték, tartalmát a számviteli törvény határozza meg. A mérlegben az eszközök és források könyv szerinti értéken szerepelnek, azaz bekerülési értéket az alábbiak módosítják:


A vállalkozás nem él a piaci értéken való értékelés lehetőségével, továbbá nem alkalmazza a terven felüli értékcsökkenés, illetve az értékvesztés visszaírását. Ezen túlmenően a társaság nem él a valós értéken történő értékelés lehetőségével, elsősorban azért, mert a társaság gazdasági eseményei között nem számottevő a pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatos gazdasági esemény. A külföldi pénznemben kifejezett tételek értékelése (nyilvántartásba vételkor, mérleg-fordulónapon, pénzügyi teljesítésük napján)  MNB-középárfolyamon történik. A vállalkozás a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek mérleg-fordulónapi összevont árfolyam-különbözetét akkor minősíti jelentősnek, ha az eléri az értékesítés nettó árbevételének a 2 %-át.

Készletek
A vásárolt készletek tényleges beszerzési áron szerepelnek a mérlegben, csökkentve a számviteli törvény szerint elszámolandó értékvesztés összegével. A saját termelésű készletek értékelése szűkített önköltségi áron történik.

Leltározási szabályok
Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak magfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Pénzkezelési szabályok
A pénzkezelés a számviteli politikában előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

Követelések
A követelések az adós által elismert összegben szerepelnek a könyvekben. Az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló pénzügyileg nem rendezett követelésnél az egyéb ráfordítások terhére értékvesztést nem számol el.
A követelések minősítési szempontjai:
Kétes, ha a követelés kiegyenlítése az összeg és az időpont tekintetében bizonytalan. Behajthatatlan, ha elévült, vagy nincs kitől követelni (pl. az adós megszűnt), vagy ha a bírósági végrehajtás eredménytelen. Csőd, felszámolási eljárás esetén a követelés csak a megegyezés alapján az elengedett összeg erejéig minősül behajthatatlannak

 Amortizációs politika

Értékcsökkenési leírás elszámolása
Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése – az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével – általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik. Az egyes eszközöknél alkalmazott leírási kulcsok megegyeznek a társasági adótörvény által elfogadott kulcsokkal, ha az összhangban van az adott eszköz tényleges elhasználódásával.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága
Az értékcsökkenési leírás elszámolása – mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikában – üzleti évenként  egy alkalommal történik, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kis értékű eszközök értékcsökkenési leírása
A 100 ezer forint alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Esetükben értékcsökkenési leírást tervezni nem kell
 
Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése


Az 1-3 melléklet mutatószámai segítségével külön magyarázat nélkül könnyedén összehasonlítható a tárgyév és az előző év gazdálkodása. A táblázatokban összegszerű és százalékos adatok találhatók. Mindegyik kiértékelő tábla rendelkezik egy fő sorral, amelyhez a többi sor értékadatainak mind a tárgyév, mind az előző év oszlopában százalékos összehasonlítások tartoznak. A táblák utolsó oszlopa a tárgyév sorait az előző évi bázissal hasonlítja össze.

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi. Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát. Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés, késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel. A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt, míg a rendkívüli bevétel az eseti jellegű, csak ebben az egyetlen tárgyévben előforduló bevételeket tartalmazhatja. Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik. A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam veszteség, míg a rendkívüli ráfordítások az eseti kiadásokat jelentik. A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos, felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni. A különbözet adja az adózás előtti eredményt. A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt.

Költségszerkezet alakulása
2. számú melléklet az egyéb, a pénzügyi, és a rendkívüli tényezőktől megtisztítva, a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel, és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.

Összefoglaló


2016.12.31. beszámoló fő sorai Ezer Ft
Jegyzett tőke 3 000 
Saját tőke 7 744 
Adózás előtti eredmény (nyereség) 5 316 
Adófizetési kötelezettség 532 
Adózott eredmény (nyereség) 4 784 
Osztalékfizetési javaslat 0

 

Eszközök, források összértékének alakulása  
Az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza.Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták. A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója, a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.

Befektetett pénzügyi eszközzel a vállalkozás nem rendelkezik.

Forgóeszközök 2016. december 31. záró értéke


Forgóeszközök részletezése
ezer Ft
   B. Forgóeszközök összesen
13 525 
 III. KÉSZLETEK
 
 III. KÖVETELÉSEK
13 428 
  IV. PÉNZESZKÖZÖK
97 


Forgóeszközökre vonatkozó kiegészítések:
Az áruk és a forgóeszközök közötti készletekről a tételes leltárfelvételre december 31.-én került sor. A pénzeszközök könyv szerinti értéken szerepelnek a mérlegben. A beszámolóban lévő pénzeszközök a bankszámla 2016. év utolsó banki kivonatán szereplő összeggel, a pénztár a tényleges pénzkészlettel egyező értékkel került a mérlegbe.

Aktív időbeli elhatárolások

A mérleg fordulónapja után esedékes olyan bevételek, amelyek a mérleggel lezárt időszakkal számolandók el, a lezárt időszakot illetik meg.

Passzív időbeli elhatárolások
A mérleg fordulónapja előtt elszámolt olyan költségek, ráfordítások, amelyekből csak a következő évben lesz tényleges pénzkiadás.

Céltartalékok képzése
A vállalkozás a számviteli törvény 41. §.1. bekezdésében meghatározott esetekben képez céltartalékot az adózás előtti eredmény terhére az egyéb ráfordítások között.

Követelések, kötelezettségek
Bekerülési értéken kerültek a mérlegbe. A határidőn túli követelések mérlegkészítésig kiegyenlítésre kerültek. Kétes kintlévőség nem volt.

  Általános előírások, kiegészítések

Alkalmazott értékelési eljárások:


Tételes előírások, kiegészítések

Mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
Környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközökkel, veszélyes hulladékkal nem rendelkezik a cég. 2016 évben nincs olyan tétel ahol a kötelezettség ( kötvénykibocsátás miatti tartozás, egyéb kötelezettség, vagy váltótartozás) visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél. Céltartalék képzés, illetve felhasználás a tárgyévben nem volt.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések
A beszámolási időszakban elszámolt értékelési különbözet és értékvesztés elszámolása nem fordult elő.


Tájékoztató kiegészítések:
A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 3fő, melyből 1 fő fizikai állományú.
A személyi ráfordítások a következők szerint alakultak:
 Megnevezés Szellemi  Fizikai  Összes Ft 
 Bérköltség 999000
333000  1332000
 Bérjárulékok 269730
89910  359640
 Személyi jellegű egyéb kifizetések      
 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK: 1268730  422910  1691640 

Az ügyvezetők díjazásban nem részesültek. A munkaviszonyban ellátott ügyvezető bérköltsége ezer forint.Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott.
 

Társasági adóalapot módosító tételek

Adózás előtti eredményt növelő/csökkentő tételek nem voltak.Mérlegen kívüli tételek: 
1. Függő kötelezettségek nem terhelik a társaságot.
2. Jövőbeni kötelezettségek sem terhelik a társaságot.
3. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot.
4. Zálogjoggal biztosított kötelezettsége a társaságnak nincsen.
5. A mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzet szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik.
A beszámolót készítette: Juhászné   Steinhauser Mária