Reklám helye
Azonosító:
EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25439276 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25439276 5210 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-275269
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:1238 Budapest, Grassalkovich út 5. B. ép.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Előző időszak:2015. december 15. - 2015. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2017. január 18.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25439276-2-43EUROPRODUCTION & STORAGE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
3299Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
8291Követelésbehajtás
8220Telefoninformáció
7830Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
7820Munkaerőkölcsönzés
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
6391Hírügynökségi tevékenység
5210Raktározás, tárolás
4776Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4540Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4531Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4222Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
3313Elektronikus, optikai eszköz javítása
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2015.12.31. 2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 40  100% 5 083  96% - 127X
B. Pénzügyi műveletek eredménye     233  4% - 582%
C. Adózás előtti eredmény - 40  100% 5 316  100% - 133X
D. Adózott eredmény - 40  100% 4 784  90% - 120X

Az eredményt meghatározó bevételek 0 100 147  
Értékesítés nettó árbevétele 0   99 914  100%  
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei     233  0%  

Költségek és ráfordítások 40 0  
Egyéb ráfordítások 40  100%      
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege - 40 100 147 ----

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke - 40 100 147 ----
Anyagjellegű ráfordítások     93 499  93% ----
Személyi jellegű ráfordítások     1 332  1% - 33X
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény - 40  100% 5 316  5% - 133X

Eszközök (Aktívák) összesen 2 960 13 525  457%
A. Befektetett eszközök     0    
B. Forgóeszközök 2 960  100% 13 525  100%  457%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 2 960 13 525  457%
D. Saját tőke 2 960  100% 7 744  57%  262%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     5 781  43%  195%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2015.12.31. 2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 0   99 914  100%  
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   99 914  100%  
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 99 914  
Anyagjellegű ráfordítások     93 499  94%  
Személyi jellegű ráfordítások     1 332  1%  
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások 40        
Összes költség és ráfordítás 40   94 831  95%  

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 99 914  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 40   5 083  5%  
© 2016 xc.hu
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2015.12.31. (17) 2016.12.31. (366)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel  49
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra  50
Készletek / átlagos napi árbevétel  0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga  0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   5 781  
Likviditási mutató Forgóeszközök 2 960   13 525  234%  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 2 960   13 525  234%  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 2 960   97  2%  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   13 428  232%  
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 40   5 083  88%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 2 960 7 744  262%
Befektetett eszközök     0    
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek     5 781  75%  195%
Jegyzett tőke 3 000  101% 3 000  39%  101%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 40 - 1% 4 784  62%  162%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 40 - 1% 4 784  62%  162%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 99 914  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 40   4 784  5%  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 2 960 13 525  457%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 40 - 1% 4 784  35%  162%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 2 960 7 744  262%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 40 - 1% 4 784  62%  162%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény - 40 - 1% 4 784  159%  159%
© 2016 xc.hu