Reklám helye
Azonosító:
EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25439276 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25439276 5210 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-275269
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:1238 Budapest, Grassalkovich út 5. B. ép.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 01. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2018. február 23.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25439276-2-43EUROPRODUCTION & STORAGE KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
3299Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
8291Követelésbehajtás
8220Telefoninformáció
7830Egyéb emberierőforrás-ellátás, -gazdálkodás
7820Munkaerőkölcsönzés
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
6391Hírügynökségi tevékenység
5210Raktározás, tárolás
4776Dísznövény, vetőmag, műtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme
4540Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása
4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4531Gépjárműalkatrész-nagykereskedelem
4222Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
3313Elektronikus, optikai eszköz javítása
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 5 083  96% 14 152  97%  266%
B. Pénzügyi műveletek eredménye 233  4% 456  3%  9%
C. Adózás előtti eredmény 5 316  100% 14 608  100%  275%
D. Adózott eredmény 4 784  90% 13 294  91%  250%

Az eredményt meghatározó bevételek 100 147 438 886  438%
Értékesítés nettó árbevétele 99 914  100% 438 430  100%  438%
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei 233  0% 456  0%  0%

Költségek és ráfordítások 0 0  
Egyéb ráfordítások          
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 100 147 438 886  438%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 100 147 438 886  438%
Anyagjellegű ráfordítások 93 499  93% 419 683  96%  419%
Személyi jellegű ráfordítások 1 332  1% 4 595  1%  5%
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény 5 316  5% 14 608  3%  15%

Eszközök (Aktívák) összesen 13 525 63 709  471%
A. Befektetett eszközök 0   3 437  5%  25%
B. Forgóeszközök 13 525  100% 60 272  95%  446%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 13 525 63 709  471%
D. Saját tőke 7 744  57% 21 038  33%  156%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 5 781  43% 42 671  67%  315%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 99 914  100% 438 430  100%  439%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 99 914  100% 438 430  100%  439%
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 99 914 438 430  439%
Anyagjellegű ráfordítások 93 499  94% 419 683  96%  420%
Személyi jellegű ráfordítások 1 332  1% 4 595  1%  5%
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások          
Összes költség és ráfordítás 94 831  95% 424 278  97%  425%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 99 914 438 430  439%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 5 083  5% 14 152  3%  14%
© 2016 xc.hu
 

EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (366) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 4946
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 5050
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 781 16 105  279%
Likviditási mutató Forgóeszközök 13 525  234% 60 272  374%  10X
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 13 525  234% 60 272  374%  10X
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 97  2% 5 275  33%  91%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 13 428  232% 54 997  341%  951%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 5 083  88% 14 152  88%  245%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 7 744 21 038  272%
Befektetett eszközök 0   3 437  16%  44%
Tárgyi eszközök     3 437  16%  44%
Kötelezettségek 5 781  75% 42 671  203%  551%
Jegyzett tőke 3 000  39% 3 000  14%  39%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 4 784  62% 13 294  63%  172%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 4 784  62% 13 294  63%  172%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 99 914 438 430  439%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 4 784  5% 13 294  3%  13%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 13 525 63 709  471%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 4 784  35% 13 294  21%  98%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 7 744 44 167  570%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 4 784  62% 13 294  30%  172%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 4 784  159% 13 294  443%  443%
© 2016 xc.hu
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET


A társaság adatai

A társaság neve: EuroProduction & Storage Korlátolt
Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:
Székhelye: 1238 Budapest
Grassalkovich út 5. B. ép.
Telephelyek:
Cégjegyzék-szám: 01-09-275269
Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bejegyzés kelte: 2015.12.15.
KSH-szám: 25439276-5210-113-01
Gazdálkodási forma: Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység: Raktározás, tárolás
Adószám: 25439276-2-43
Adózási információk: A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak.
Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Személyes adatok:

A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

  Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet a EuroProduction & Storage Korlátolt Felelősségű Társaság 2017 január 01-től 2017 december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás tulajdonosai:

 Név
  Sólyom András

Számviteli politika 

Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt Egyszerűsített éves beszámolót készít. A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot, az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta, mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit, reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.

Könyvvezetés

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
Eredménykimutatás: Összköltség eljárással („A” típusú)

Könyvvezetés pénzneme és nyelve: A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése estén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31. A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg. Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.


  Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése
Az 1-3 melléklet mutatószámai segítségével külön magyarázat nélkül könnyedén összehasonlítható a tárgyév és az előző év gazdálkodása. A táblázatokban összegszerű és százalékos adatok találhatók. Mindegyik kiértékelő tábla rendelkezik egy fő sorral, amelyhez a többi sor értékadatainak mind a tárgyév, mind az előző év oszlopában százalékos összehasonlítások tartoznak. A táblák utolsó oszlopa a tárgyév sorait az előző évi bázissal hasonlítja össze.

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi. Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát. Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés, késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel. A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja. Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik. A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam veszteség. A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos, felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni. A különbözet adja az adózás előtti eredményt. A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt. Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza. Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták. A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója, a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.

Költségszerkezet alakulása
2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva, a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel, és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.

Összefoglaló


2017.12.31. beszámoló fő sorai Ezer Ft
  Jegyzett tőke 3 000 
  Saját tőke 21 038 
  Adózás előtti eredmény (nyereség) 14 608 
  Adófizetési kötelezettség 1 314 
  Adózott eredmény (nyereség) 13 294 
  Osztalékfizetési javaslat

  Eszközök és Források értékelése

A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség. A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket. A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is. A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik, a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor. Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve

Tájékoztató kiegészítések

A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Orosz Csaba Lajosné 138700