Reklám helye
Azonosító:
Organic Holz Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 5 üzleti évének beszámolóját 2019.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25444373 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25444373 4799 113 16
Statisztikai számjel 
16-09-016591
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Organic Holz Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:5200 Törökszentmiklós, Arany János utca 32.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 01. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. január 1. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A beszámolót összeállította: Holló Ibolya Judit (reg.sz.:162113) mérlegképes könyvelő.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Törökszentmiklós, 2018. június 14.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25444373-2-16ORGANIC HOLZ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
8122Egyéb épület-, ipari takarítás
8121Általános épülettakarítás
8110Építményüzemeltetés
7810Munkaközvetítés
7711Személygépjármű kölcsönzése
7311Reklámügynöki tevékenység
7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
6832Ingatlankezelés
6831Ingatlanügynöki tevékenység
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4673Fa-, építőanyag-, szaniteráru-nagykereskedelem
4671Üzem-, tüzelőanyag nagykereskedelme
4663Bányászati-, építőipari gép nagykereskedelme
4662Szerszámgép-nagykereskedelem
4613Fa-, építési anyag ügynöki nagykereskedelme
4399Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4391Tetőfedés, tetőszerkezet-építés
4339Egyéb befejező építés m.n.s.
4334Festés, üvegezés
4333Padló-, falburkolás
4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
4331Vakolás
4329Egyéb épületgépészeti szerelés
4322Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4321Villanyszerelés
4313Talajmintavétel, próbafúrás
8129Egyéb takarítás
4312Építési terület előkészítése
4311Bontás
4299Egyéb m.n.s. építés
4291Vízi létesítmény építése
4222Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése
4221Folyadék szállítására szolgáló közmű építése
4213Híd, alagút építése
4212Vasút építése
4211Út, autópálya építése
4120Lakó- és nem lakó épület építése
2562Fémmegmunkálás
2561Fémfelület-kezelés
2512Fém épületelem gyártása
2511Fémszerkezet gyártása
 

Organic Holz Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1 276  100% 258  139%  20%
B. Pénzügyi műveletek eredménye     - 73 - 39% - 6%
C. Adózás előtti eredmény 1 276  100% 185  100%  14%
D. Adózott eredmény 1 158  91% 102  55%  8%

Az eredményt meghatározó bevételek 34 351 45 930  134%
Értékesítés nettó árbevétele 33 574  98% 42 993  94%  125%
Egyéb bevételek 777  2% 2 937  6%  9%
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 137 370  270%
Egyéb ráfordítások 137  100% 297  80%  217%
Pénzügyi műveletek ráfordításai     73  20%  53%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 34 214 45 560  133%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 34 214 45 560  133%
Anyagjellegű ráfordítások 29 490  86% 40 777  90%  119%
Személyi jellegű ráfordítások 2 844  8% 4 298  9%  13%
Értékcsökkenési leírás 604  2% 300  1%  1%
Adózás előtti eredmény 1 276  4% 185  0%  1%

Eszközök (Aktívák) összesen 4 146 19 892  480%
A. Befektetett eszközök 1 978  48% 2 163  11%  52%
B. Forgóeszközök 2 168  52% 17 729  89%  428%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 4 146 19 892  480%
D. Saját tőke 4 063  98% 4 164  21%  100%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 83  2% 15 728  79%  379%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Organic Holz Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 33 574  98% 42 993  94%  125%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 33 574  98% 42 993  94%  125%
Egyéb bevételek 777  2% 2 937  6%  9%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 34 351 45 930  134%
Anyagjellegű ráfordítások 29 490  86% 40 777  89%  119%
Személyi jellegű ráfordítások 2 844  8% 4 298  9%  13%
Értékcsökkenési leírás 604  2% 300  1%  1%
Egyéb ráfordítások 137  0% 297  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 33 075  96% 45 672  99%  133%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 34 351 45 930  134%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 1 276  4% 258  1%  1%
© 2016 xc.hu
 

Organic Holz Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (366) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 038
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 24151
Készletek / átlagos napi árbevétel 22111
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 25117

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 83 15 728  189X
Likviditási mutató Forgóeszközök 2 168  26X 17 729  113%  214X
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 151  182% 4 675  30%  56X
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 151  182% 164  1%  198%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   4 511  29%  54X
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 1 276  15X 258  2%  311%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 4 063 4 164  102%
Befektetett eszközök 1 978  49% 2 163  52%  53%
Tárgyi eszközök 1 978  49% 2 163  52%  53%
Kötelezettségek 83  2% 15 728  378%  387%
Jegyzett tőke 3 000  74% 3 000  72%  74%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 1 158  29% 102  2%  3%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 1 158  29% 102  2%  3%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 33 574 42 993  128%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 1 158  3% 102  0%  0%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 4 146 19 892  480%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 1 158  28% 102  1%  2%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 2 085 2 001  96%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 1 158  56% 102  5%  5%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 1 158  39% 102  3%  3%
© 2016 xc.hu