Reklám helye
Azonosító:
CoralMarket Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A cég 1 üzleti évének beszámolóját 2015.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25451056 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25451056 7320 117 13
Statisztikai számjel 
13-06-069330
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:CoralMarket Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
 
A vállalkozás címe:2040 Budaörs, Széles utca 1/b.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2015. december 29. - 2015. december 31.
Előző időszak:. . - . .
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budaörs, 2016. május 26.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25451056-1-13CORALMARKET KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
9602Fodrászat, szépségápolás
9511Számítógép, -periféria javítása
9329M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9002Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
8560Oktatást kiegészítő tevékenység
8552Kulturális képzés
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8122Egyéb épület-, ipari takarítás
8121Általános épülettakarítás
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7430Fordítás, tolmácsolás
7320Piac-, közvélemény-kutatás
7219Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7111Építészmérnöki tevékenység
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021PR, kommunikáció
6832Ingatlankezelés
6831Ingatlanügynöki tevékenység
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
6622Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6399M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6312Világháló-portál szolgáltatás
6311Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás
6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6203Számítógép-üzemeltetés
6202Információ-technológiai szaktanácsadás
6201Számítógépes programozás
5920Hangfelvétel készítése, kiadása
5829Egyéb szoftverkiadás
5819Egyéb kiadói tevékenység
5814Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5813Napilapkiadás
5811Könyvkiadás
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4782Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme
4771Ruházat kiskereskedelem
4752Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem
4725Ital-kiskereskedelem
4690Vegyestermékkörű nagykereskedelem
4677Hulladék-nagykereskedelem
4676Egyéb termelési célú termék nagykereskedelme
4674Fémáru, szerelvény, fűtési berendezés nagykereskedelme
4669Egyéb m.n.s. gép, berendezés nagykereskedelme
4642Ruházat, lábbeli nagykereskedelme
4641Textil-nagykereskedelem
4634Ital nagykereskedelme
4619Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4618Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
4617Élelmiszer, ital, dohányáru ügynöki nagykereskedelme
4616Textil, ruházat, lábbeli, bőráru ügynöki nagykereskedelme
4615Bútor, háztartási áru, fémáru ügynöki nagykereskedelme
4614Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4399Egyéb speciális szaképítés m.n.s.
4339Egyéb befejező építés m.n.s.
4334Festés, üvegezés
4333Padló-, falburkolás
4332Épületasztalos-szerkezet szerelése
4331Vakolás
4329Egyéb épületgépészeti szerelés
4322Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés
4321Villanyszerelés
4312Építési terület előkészítése
4110Épületépítési projekt szervezése
3832Hulladék újrahasznosítása
3822Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3821Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
3812Veszélyes hulladék gyűjtése
3811Nem veszélyes hulladék gyűjtése
3312Ipari gép, berendezés javítása
1820Egyéb sokszorosítás
1814Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás
1813Nyomdai előkészítő tevékenység
1812Nyomás (kivéve: napilap)
1811Napilapnyomás
1419Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
1414Alsóruházat gyártása
1413Felsőruházat gyártása (kivéve: munkaruházat)
 

CoralMarket Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI   2015.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 95  100%  
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
D. Rendkívüli eredmény          
E. Adózás előtti eredmény     - 95  100%  
F. Adózott eredmény     - 95  100%  
G. Mérleg szerinti eredmény     - 95  100%  

Az eredményt meghatározó bevételek 0 0  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          
Rendkívüli bevételek          

Költségek és ráfordítások 0 0  
Egyéb ráfordítások          
Pénzügyi műveletek ráfordításai          
Rendkívüli ráfordítások          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 0  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0  
Anyagjellegű ráfordítások          
Személyi jellegű ráfordítások     95    
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény     - 95    

Eszközök (Aktívák) összesen   102  
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök     102  100%  
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen   102  
D. Saját tőke     55  54%  
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     47  46%  
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

CoralMarket Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása   2015.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 0  
Anyagjellegű ráfordítások          
Személyi jellegű ráfordítások     95    
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások          
Összes költség és ráfordítás 0   95    

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 95    
© 2016 xc.hu
 

CoralMarket Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban   2015.12.31. (3)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel   
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra   
Készletek / átlagos napi árbevétel   
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga   

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   47  
Likviditási mutató Forgóeszközök 0   102  217%  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 0   102  217%  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   102  217%  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye     - 95 - 202%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke   55  
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek     47  85%  
Jegyzett tőke     150  273%  
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény)     - 95 - 173%  
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)     - 95 - 173%  

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)     - 95    

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 0 102  
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)     - 95 - 93%  

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0 55  
Múködőtőke-arányos adózott eredmény     - 95 - 173%  

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke   150  
Adózott eredmény     - 95 - 63%  
© 2016 xc.hu