Reklám helye
Azonosító:
REDPHONE COM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A cég 5 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25455847 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25455847 4742 117 06
Statisztikai számjel 
06-06-016729
Cégjegyzék szám 
REDPHONE COM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
2016. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA
Összköltség eljárással
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
I.Értékesítés nettó árbevétele  12 126
II.Aktivált saját teljesítmények értéke   
III.Egyéb bevételek  2
 Ebből: visszaírt értékvesztés   
IV.Anyagjellegű ráfordítások  5 168
V.Személyi jellegű ráfordítások  3 125
VI.Értékcsökkenési leírás  1 501
VII.Egyéb ráfordítások  64
 Ebből: értékvesztés   
A.ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)  2 270
VIII.Pénzügyi műveletek bevételei  1
 Ebből: értékelési különbözet   
IX.Pénzügyi műveletek ráfordításai  15
 Ebből: értékelési különbözet   
B.PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.)  - 14
C.SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)  2 256
X.Rendkívüli bevételek   
XI.Rendkívüli ráfordítások   
D.RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X.-XI.)   
C.ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±A.±B.)  2 256
X.Adófizetési kötelezettség  231
D.ADÓZOTT EREDMÉNY (±C.-X.)  2 025
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Szeged, 2016. május 25.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu