Reklám helye
Azonosító:
REDPHONE COM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A cég 5 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25455847 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25455847 4742 117 06
Statisztikai számjel 
06-06-016729
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:REDPHONE COM Kereskedelmi és
 Szolgáltató Betéti Társaság
A vállalkozás címe:6725 Szeged, Rákóczi utca 71.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. január 01. - 2016. december 31.
Előző időszak:. . - . .
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A beszámolót összeállította: Mohosné Budai Gyöngyi (reg.sz.:119564) mérlegképes könyvelő.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Szeged, 2016. május 25.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25455847-2-06REDPHONE COM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7120Műszaki vizsgálat, elemzés
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021PR, kommunikáció
7010Üzletvezetés
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6629Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
6622Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6619Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6399M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6202Információ-technológiai szaktanácsadás
4779Használtcikk bolti kiskereskedelme
4742Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
4618Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 

REDPHONE COM Kereskedelmi és 1. sz. melléklet
Szolgáltató Betéti Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI   2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     2 270  101%  
B. Pénzügyi műveletek eredménye     - 14 - 1%  
C. Adózás előtti eredmény     2 256  100%  
D. Adózott eredmény     2 025  90%  

Az eredményt meghatározó bevételek 0 12 129  
Értékesítés nettó árbevétele     12 126  100%  
Egyéb bevételek     2  0%  
Pénzügyi műveletek bevételei     1  0%  

Költségek és ráfordítások 0 79  
Egyéb ráfordítások     64  81%  
Pénzügyi műveletek ráfordításai     15  19%  

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 12 050  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 12 050  
Anyagjellegű ráfordítások     5 168  43%  
Személyi jellegű ráfordítások     3 125  26%  
Értékcsökkenési leírás     1 501  12%  
Adózás előtti eredmény     2 256  19%  

Eszközök (Aktívák) összesen   10 892  
A. Befektetett eszközök     5 520  51%  
B. Forgóeszközök     5 372  49%  
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen   10 892  
D. Saját tőke     2 225  20%  
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     8 667  80%  
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

REDPHONE COM Kereskedelmi és 2. sz. melléklet
Szolgáltató Betéti Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása   2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele     12 126  100%  
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   12 126  100%  
Egyéb bevételek     2  0%  

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 12 128  
Anyagjellegű ráfordítások     5 168  43%  
Személyi jellegű ráfordítások     3 125  26%  
Értékcsökkenési leírás     1 501  12%  
Egyéb ráfordítások     64  1%  
Összes költség és ráfordítás 0   9 858  81%  

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 12 128  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     2 270  19%  
© 2016 xc.hu
 

REDPHONE COM Kereskedelmi és 3. sz. melléklet
Szolgáltató Betéti Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban   2016.12.31. (366)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel  96
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra  162
Készletek / átlagos napi árbevétel  16
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga  38

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   1 063  
Likviditási mutató Forgóeszközök 0   5 372  505%  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 0   4 829  454%  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   1 638  154%  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   3 191  300%  
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye     2 270  214%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke   2 225  
Befektetett eszközök     5 520  248%  
Tárgyi eszközök     5 520  248%  
Kötelezettségek     8 667  390%  
Jegyzett tőke     200  9%  
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke)     2 025  91%  
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)     2 025  91%  

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 12 126  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)     2 025  17%  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 0 10 892  
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)     2 025  19%  

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0 4 309  
Múködőtőke-arányos adózott eredmény     2 025  47%  

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke   200  
Adózott eredmény     2 025  10X  
© 2016 xc.hu