Reklám helye
Azonosító:
REDPHONE COM Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság
A cég 5 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25455847 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25455847 4742 117 06
Statisztikai számjel 
06-06-016729
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:REDPHONE COM Kereskedelmi és
 Szolgáltató Betéti Társaság
A vállalkozás címe:6725 Szeged, Rákóczi utca 71.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 01. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. január 07. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A beszámolót összeállította: Mohosné Budai Gyöngyi (reg.sz.:119564) mérlegképes könyvelő.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Szeged, 2018. május 24.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25455847-2-06REDPHONE COM KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
8299M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7120Műszaki vizsgálat, elemzés
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
7021PR, kommunikáció
7010Üzletvezetés
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6629Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
6622Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
6619Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
6399M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6209Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
6202Információ-technológiai szaktanácsadás
4779Használtcikk bolti kiskereskedelme
4742Telekommunikációs termék kiskereskedelme
4741Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme
4652Elektronikus, híradás-technikai berendezés, és alkatrészei nagykereskedelme
4618Egyéb termék ügynöki nagykereskedelme
 

REDPHONE COM Kereskedelmi és 1. sz. melléklet
Szolgáltató Betéti Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2 270  101% 25 - 19%  1%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 14 - 1% - 154  119% - 7%
C. Adózás előtti eredmény 2 256  100% - 129  100% - 6%
D. Adózott eredmény 2 025  90% - 149  116% - 7%

Az eredményt meghatározó bevételek 12 129 11 217  92%
Értékesítés nettó árbevétele 12 126  100% 11 214  100%  92%
Egyéb bevételek 2  0% 2  0%  0%
Pénzügyi műveletek bevételei 1  0% 1  0%  0%

Költségek és ráfordítások 79 457  578%
Egyéb ráfordítások 64  81% 302  66%  382%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 15  19% 155  34%  196%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 12 050 10 760  89%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 12 050 10 760  89%
Anyagjellegű ráfordítások 5 168  43% 5 449  51%  45%
Személyi jellegű ráfordítások 3 125  26% 3 685  34%  31%
Értékcsökkenési leírás 1 501  12% 1 755  16%  15%
Adózás előtti eredmény 2 256  19% - 129 - 1% - 1%

Eszközök (Aktívák) összesen 10 892 11 734  108%
A. Befektetett eszközök 5 520  51% 4 902  42%  45%
B. Forgóeszközök 5 372  49% 6 832  58%  63%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 10 892 11 734  108%
D. Saját tőke 2 225  20% 2 076  18%  19%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 8 667  80% 9 658  82%  89%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

REDPHONE COM Kereskedelmi és 2. sz. melléklet
Szolgáltató Betéti Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 12 126  100% 11 214  100%  92%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 12 126  100% 11 214  100%  92%
Egyéb bevételek 2  0% 2  0%  0%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 12 128 11 216  92%
Anyagjellegű ráfordítások 5 168  43% 5 449  49%  45%
Személyi jellegű ráfordítások 3 125  26% 3 685  33%  30%
Értékcsökkenési leírás 1 501  12% 1 755  16%  14%
Egyéb ráfordítások 64  1% 302  3%  2%
Összes költség és ráfordítás 9 858  81% 11 191  100%  92%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 12 128 11 216  92%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 2 270  19% 25  0%  0%
© 2016 xc.hu
 

REDPHONE COM Kereskedelmi és 3. sz. melléklet
Szolgáltató Betéti Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (360) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 9547
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 159222
Készletek / átlagos napi árbevétel 1619
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 3840

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 1 063 157  15%
Likviditási mutató Forgóeszközök 5 372  505% 6 832  44X  643%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 4 829  454% 6 235  40X  587%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 1 638  154% 4 796  31X  451%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 3 191  300% 1 439  917%  135%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 2 270  214% 25  16%  2%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 2 225 2 076  93%
Befektetett eszközök 5 520  248% 4 902  236%  220%
Tárgyi eszközök 5 520  248% 4 902  236%  220%
Kötelezettségek 8 667  390% 9 658  465%  434%
Jegyzett tőke 200  9% 200  10%  9%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 2 025  91% - 149 - 7% - 7%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 2 025  91% - 149 - 7% - 7%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 12 126 11 214  92%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 2 025  17% - 149 - 1% - 1%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 10 892 11 734  108%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 2 025  19% - 149 - 1% - 1%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 4 309 6 675  155%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 2 025  47% - 149 - 2% - 3%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 200 200  100%
Adózott eredmény 2 025  10X - 149 - 74% - 74%
© 2016 xc.hu