Reklám helye
Azonosító:
Cho-Da Hungary Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 1 üzleti évének beszámolóját 2016.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25466988 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25466988 1082 113 06
Statisztikai számjel 
06-09-022475
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Cho-Da Hungary Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:6723 Szeged, Dankó Pista utca 26. fszt. 1.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. január 13. - 2016. december 31.
Előző időszak:. . - . .
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A társaság a 2016-os évben pályázatot írt, mely nem sikerült. A két dolgozót elküldte a vezetés, amíg nem sikerül sikeres pályázatot beadni. .

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A beszámolót összeállította: Tiszai Tímea (reg.sz.:149635) mérlegképes könyvelő, timea@tiszai.hu.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A beszámolót összeállította: Tiszai Tímea (reg.sz.:149635) mérlegképes könyvelő.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Szeged, 2017. május 20.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25466988-2-06CHO-DA HUNGARY ÉDESIPARI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
1082Édesség gyártása
1071Kenyér; friss pékáru gyártása
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7219Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4789Egyéb áruk piaci kiskereskedelme
4639Élelmiszer, ital, dohányáru vegyes nagykereskedelme
4636Cukor, édesség nagykereskedelme
1089M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
 

Cho-Da Hungary Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI   2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 1 434  100%  
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény     - 1 434  100%  
D. Adózott eredmény     - 1 434  100%  

Az eredményt meghatározó bevételek 0 1  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek     1  100%  
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 1  
Egyéb ráfordítások     1  100%  
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 0  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0  
Anyagjellegű ráfordítások     204    
Személyi jellegű ráfordítások     1 230    
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény     - 1 434    

Eszközök (Aktívák) összesen   2 287  
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök     2 287  100%  
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen   2 287  
D. Saját tőke     1 566  68%  
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     721  32%  
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Cho-Da Hungary Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása   2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek     1  100%  

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 1  
Anyagjellegű ráfordítások     204  204X  
Személyi jellegű ráfordítások     1 230 ----  
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások     1  100%  
Összes költség és ráfordítás 0   1 435 ----  

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 1  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 1 434 ----  
© 2016 xc.hu
 

Cho-Da Hungary Édesipari Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban   2016.12.31. (354)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel   
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra   
Készletek / átlagos napi árbevétel   
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga  0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   721  
Likviditási mutató Forgóeszközök 0   2 287  317%  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 0   2 287  317%  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   2 287  317%  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye     - 1 434 - 199%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke   1 566  
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek     721  46%  
Jegyzett tőke     3 000  192%  
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke)     - 1 434 - 92%  
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)     - 1 434 - 92%  

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)     - 1 434    

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 0 2 287  
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)     - 1 434 - 63%  

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0 1 566  
Múködőtőke-arányos adózott eredmény     - 1 434 - 92%  

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke   3 000  
Adózott eredmény     - 1 434 - 48%  
© 2016 xc.hu