Reklám helye
Azonosító:
LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 6 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25475742 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25475742 6810 113 02
Statisztikai számjel 
02-09-082018
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:7632 Pécs, Csontváry utca 2.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. február 10. - 2016. december 31.
Előző időszak:2016. február 10. - 2016. február 10.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.


A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Pécs, 2017. május 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25475742-2-02LAKÁCSOK-2016 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
4520Gépjárműjavítás, -karbantartás
4339Egyéb befejező építés m.n.s.
4312Építési terület előkészítése
4311Bontás
4211Út, autópálya építése
4120Lakó- és nem lakó épület építése
4110Épületépítési projekt szervezése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
5629Egyéb vendéglátás
5621Rendezvényi étkeztetés
5610Éttermi, mozgó vendéglátás
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.02.10. 2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 1 032  100%  
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény     - 1 032  100%  
D. Adózott eredmény     - 1 032  100%  

Az eredményt meghatározó bevételek 0 784  
Értékesítés nettó árbevétele     784  100%  
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 0  
Egyéb ráfordítások          
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 784  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 784  
Anyagjellegű ráfordítások     1 487  190%  
Személyi jellegű ráfordítások     329  42%  
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény     - 1 032 - 132%  

Eszközök (Aktívák) összesen 3 000 13 054  435%
A. Befektetett eszközök     457  4%  15%
B. Forgóeszközök 3 000  100% 12 597  96%  420%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 3 000 13 054  435%
D. Saját tőke 3 000  100% 1 968  15%  66%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     11 086  85%  370%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.02.10. 2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele     784  100%  
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   784  100%  
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 784  
Anyagjellegű ráfordítások     1 487  190%  
Személyi jellegű ráfordítások     329  42%  
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások          
Összes költség és ráfordítás 0   1 816  232%  

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 784  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     - 1 032 - 132%  
© 2016 xc.hu
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.02.10. 2016.12.31. (326)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel  116
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra  5238
Készletek / átlagos napi árbevétel  4990
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga  2631

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   11 086  
Likviditási mutató Forgóeszközök 3 000   12 597  114%  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 3 000   597  5%  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 3 000   319  3%  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   278  3%  
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye     - 1 032 - 9%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 3 000 1 968  66%
Befektetett eszközök     457  23%  15%
Tárgyi eszközök     457  23%  15%
Kötelezettségek     11 086  563%  370%
Jegyzett tőke 3 000  100% 3 000  152%  100%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke)     - 1 032 - 52% - 34%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)     - 1 032 - 52% - 34%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 784  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)     - 1 032 - 132%  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 3 000 13 054  435%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)     - 1 032 - 8% - 34%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 3 000 1 511  50%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény     - 1 032 - 68% - 34%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény     - 1 032 - 34% - 34%
© 2016 xc.hu