Reklám helye
Azonosító:
LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 6 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25475742 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25475742 6810 113 02
Statisztikai számjel 
02-09-082018
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:7632 Pécs, Csontváry utca 2.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 01. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. február 10. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló


A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Pécs, 2018. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25475742-2-02LAKÁCSOK-2016 KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
4520Gépjárműjavítás, -karbantartás
4339Egyéb befejező építés m.n.s.
4312Építési terület előkészítése
4311Bontás
4211Út, autópálya építése
4120Lakó- és nem lakó épület építése
4110Épületépítési projekt szervezése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
5629Egyéb vendéglátás
5621Rendezvényi étkeztetés
5610Éttermi, mozgó vendéglátás
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 1 032  100%      
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény - 1 032  100%      
D. Adózott eredmény - 1 032  100%      

Az eredményt meghatározó bevételek 784 0  
Értékesítés nettó árbevétele 784  100%      
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 0  
Egyéb ráfordítások          
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 784 0  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 784 0  
Anyagjellegű ráfordítások 1 487  190%      
Személyi jellegű ráfordítások 329  42%      
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény - 1 032 - 132%      

Eszközök (Aktívák) összesen 13 054 13 054  100%
A. Befektetett eszközök 457  4% 457  4%  4%
B. Forgóeszközök 12 597  96% 12 597  96%  96%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 13 054 13 054  100%
D. Saját tőke 1 968  15% 1 968  15%  15%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 11 086  85% 11 086  85%  85%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 784  100%      
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 784  100% 0    
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 784 0  
Anyagjellegű ráfordítások 1 487  190%      
Személyi jellegű ráfordítások 329  42%      
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások          
Összes költség és ráfordítás 1 816  232% 0    

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 784 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 1 032 - 132%      
© 2016 xc.hu
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (326) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 116 
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 5238 
Készletek / átlagos napi árbevétel 4990 
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 2631 

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 11 086 11 086  100%
Likviditási mutató Forgóeszközök 12 597  114% 12 597  114%  114%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 597  5% 597  5%  5%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 319  3% 319  3%  3%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 278  3% 278  3%  3%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 1 032 - 9%      

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 1 968 1 968  100%
Befektetett eszközök 457  23% 457  23%  23%
Tárgyi eszközök 457  23% 457  23%  23%
Kötelezettségek 11 086  563% 11 086  563%  563%
Jegyzett tőke 3 000  152% 3 000  152%  152%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 1 032 - 52%      
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 1 032 - 52%      

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 784 0  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 1 032 - 132%      

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 13 054 13 054  100%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 1 032 - 8%      

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 1 511 1 511  100%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 1 032 - 68%      

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény - 1 032 - 34%      
© 2016 xc.hu