Reklám helye
Azonosító:
LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 6 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25475742 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
2 5 4 7 5 7 4 2 6 8 1 0 1 1 3 0 2
Statisztikai számjel  
0 2 - 0 9 - 0 8 2 0 1 8
Cégjegyzék szám  
    
A vállalkozás neve: LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe: 7951 Szabadszentkirály, Virág utca 3.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak: 2019. január 1. - 2019. december 31.
Előző időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.
Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés: Szabadszentkirály, 2020. május 5.    
  P.H. a vállalkozás vezetője
  (képviselője)
© 2008-2020 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25475742-2-02LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
4110Épületépítési projekt szervezése
4311Bontás
4312Építési terület előkészítése
4120Lakó- és nem lakó épület építése
4211Út, autópálya építése
4339Egyéb befejező építés m.n.s.
4520Gépjárműjavítás, -karbantartás
5610Éttermi, mozgó vendéglátás
5621Rendezvényi étkeztetés
5629Egyéb vendéglátás
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"

Az eredményt meghatározó bevételek 0 0  
Értékesítés nettó árbevétele          
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 0  
Egyéb ráfordítások          
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 0  


Eszközök (Aktívák) összesen 13 054 13 054  100%
A. Befektetett eszközök 457  4% 457  4%  4%
B. Forgóeszközök 12 597  96% 12 597  96%  96%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 13 054 13 054  100%
D. Saját tőke 1 968  15% 1 968  15%  15%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 11 086  85% 11 086  85%  85%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2018.12.31. 2019.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele          
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   0    
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 0  
Anyagjellegű ráfordítások          
Személyi jellegű ráfordítások          
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások          
Összes költség és ráfordítás 0   0    

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 0  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye          
© 2016 xc.hu
 

LAKÁCSOK-2016 Kereskedelmi és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2018.12.31. (365) 2019.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel    
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra    
Készletek / átlagos napi árbevétel    

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 11 086 11 086  100%
Likviditási mutató Forgóeszközök 12 597  114% 12 597  114%  114%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 597  5% 597  5%  5%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 319  3% 319  3%  3%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 278  3% 278  3%  3%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye          

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 1 968 1 968  100%
Befektetett eszközök 457  23% 457  23%  23%
Tárgyi eszközök 457  23% 457  23%  23%
Kötelezettségek 11 086  563% 11 086  563%  563%
Jegyzett tőke 3 000  152% 3 000  152%  152%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 0  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 13 054 13 054  100%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 1 511 1 511  100%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
© 2016 xc.hu