Reklám helye
Azonosító:
Maros Vidéki Gazdák Szövetkezete
A cég 5 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25479045 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25479045 4621 129 06
Statisztikai számjel 
06-02-000868
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Maros Vidéki Gazdák Szövetkezete
 
A vállalkozás címe:6900 Makó, Rákóczi utca 24.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. február 09. - 2016. december 31.
Előző időszak:. . - . .
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A beszámolót összeállította: Molnár Viktor (reg.sz.:186096) mérlegképes könyvelő.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Makó, 2017. április 25.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25479045-2-06MAROS VIDÉKI GAZDÁK SZÖVETKEZETE

TEÁOR'08:
0240Erdészeti szolgáltatás
0164Vetési célú magfeldolgozás
0162Állattenyésztési szolgáltatás
0161Növénytermesztési szolgáltatás
0116Rostnövénytermesztés
0112Rizstermesztés
0111Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
8292Csomagolás
7731Mezőgazdasági gép kölcsönzése
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
4941Közúti áruszállítás
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4675Vegyi áru nagykereskedelme
4638Egyéb élelmiszer nagykereskedelme
4621Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4619Vegyes termékkörű ügynöki nagykereskedelem
4614Gép, hajó, repülőgép ügynöki nagykereskedelme
4611Mezőgazdasági termék ügynöki nagykereskedelme
4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
 

Maros Vidéki Gazdák Szövetkezete 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI   2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     745  100%  
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény     745  100%  
D. Adózott eredmény     670  90%  

Az eredményt meghatározó bevételek 0 304 452  
Értékesítés nettó árbevétele     303 720  100%  
Egyéb bevételek     732  0%  
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 100  
Egyéb ráfordítások     100  100%  
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 304 352  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 304 352  
Anyagjellegű ráfordítások     302 366  99%  
Személyi jellegű ráfordítások     1 241  0%  
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény     745  0%  

Eszközök (Aktívák) összesen   53 633  
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök     53 633  100%  
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen   53 633  
D. Saját tőke     3 170  6%  
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     50 463  94%  
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Maros Vidéki Gazdák Szövetkezete 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása   2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele     303 720  100%  
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   303 720  100%  
Egyéb bevételek     732  0%  

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 304 452  
Anyagjellegű ráfordítások     302 366  99%  
Személyi jellegű ráfordítások     1 241  0%  
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások     100  0%  
Összes költség és ráfordítás 0   303 707  100%  

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 304 452  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     745  0%  
© 2016 xc.hu
 

Maros Vidéki Gazdák Szövetkezete 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban   2016.12.31. (327)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel  41
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra  58
Készletek / átlagos napi árbevétel  0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga  0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   50 463  
Likviditási mutató Forgóeszközök 0   53 633  106%  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 0   53 633  106%  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   15 742  31%  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   37 891  75%  
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye     745  1%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke   3 170  
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek     50 463  16X  
Jegyzett tőke     2 500  79%  
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke)     670  21%  
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)     670  21%  

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 303 720  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)     670  0%  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 0 53 633  
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)     670  1%  

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0 3 170  
Múködőtőke-arányos adózott eredmény     670  21%  

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke   2 500  
Adózott eredmény     670  27%  
© 2016 xc.hu