Reklám helye
Azonosító:
KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 5 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25479416 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25479416 7022 113 08
Statisztikai számjel 
08-09-027815
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:9300 Csorna, Dózsa György út 48.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. február 5. - 2016. december 31.
Előző időszak:. . - . .
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A Társaság 2017.évtől a KIVA szerinti adózást választotta.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Csorna, 2017. május 26.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25479416-2-08KT-KOSZTOLÁNYI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI   2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     46 653  101%  
B. Pénzügyi műveletek eredménye     - 504 - 1%  
C. Adózás előtti eredmény     46 149  100%  
D. Adózott eredmény     41 534  90%  

Az eredményt meghatározó bevételek 0 102 362  
Értékesítés nettó árbevétele     102 352  100%  
Egyéb bevételek     5  0%  
Pénzügyi műveletek bevételei     5  0%  

Költségek és ráfordítások 0 2 465  
Egyéb ráfordítások     1 956  79%  
Pénzügyi műveletek ráfordításai     509  21%  

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 99 897  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 99 897  
Anyagjellegű ráfordítások     9 599  10%  
Személyi jellegű ráfordítások     42 190  42%  
Értékcsökkenési leírás     1 959  2%  
Adózás előtti eredmény     46 149  46%  

Eszközök (Aktívák) összesen   136 078  
A. Befektetett eszközök     115 992  85%  
B. Forgóeszközök     20 086  15%  
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen   136 078  
D. Saját tőke     44 534  33%  
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     90 791  67%  
G. Passzív időbeli elhatárolások     753  1%  
© 2016 xc.hu
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása   2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele     102 352  100%  
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   102 352  100%  
Egyéb bevételek     5  0%  

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 102 357  
Anyagjellegű ráfordítások     9 599  9%  
Személyi jellegű ráfordítások     42 190  41%  
Értékcsökkenési leírás     1 959  2%  
Egyéb ráfordítások     1 956  2%  
Összes költség és ráfordítás 0   55 704  54%  

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 102 357  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     46 653  46%  
© 2016 xc.hu
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban   2016.12.31. (331)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel  0
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra  65
Készletek / átlagos napi árbevétel  0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga  0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   90 791  
Likviditási mutató Forgóeszközök 0   20 086  22%  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 0   20 086  22%  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   20 086  22%  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye     46 653  51%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke   44 534  
Befektetett eszközök     115 992  260%  
Tárgyi eszközök     115 992  260%  
Kötelezettségek     90 791  204%  
Jegyzett tőke     3 000  7%  
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke)     41 534  93%  
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)     41 534  93%  

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 102 352  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)     41 534  41%  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 0 136 078  
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)     41 534  31%  

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0 - 70 705  
Múködőtőke-arányos adózott eredmény     41 534 - 59%  

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke   3 000  
Adózott eredmény     41 534  14X  
© 2016 xc.hu