Reklám helye
Azonosító:
KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 5 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25479416 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25479416 7022 113 08
Statisztikai számjel 
08-09-027815
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:9300 Csorna, Dózsa György út 48.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. február 5. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámolóA Társaság 2017.évben a KIVA szerinti adózást választotta.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Csorna, 2018. május 24.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25479416-2-08KT-KOSZTOLÁNYI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 46 653  101% 41 925  101%  91%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 504 - 1% - 450 - 1% - 1%
C. Adózás előtti eredmény 46 149  100% 41 475  100%  90%
D. Adózott eredmény 41 534  90% 35 490  86%  77%

Az eredményt meghatározó bevételek 102 362 103 601  101%
Értékesítés nettó árbevétele 102 352  100% 103 581  100%  101%
Egyéb bevételek 5  0% 18  0%  0%
Pénzügyi műveletek bevételei 5  0% 2  0%  0%

Költségek és ráfordítások 2 465 2 001  81%
Egyéb ráfordítások 1 956  79% 1 549  77%  63%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 509  21% 452  23%  18%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 99 897 101 600  102%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 99 897 101 600  102%
Anyagjellegű ráfordítások 9 599  10% 10 637  10%  11%
Személyi jellegű ráfordítások 42 190  42% 44 607  44%  45%
Értékcsökkenési leírás 1 959  2% 4 881  5%  5%
Adózás előtti eredmény 46 149  46% 41 475  41%  42%

Eszközök (Aktívák) összesen 136 078 114 240  84%
A. Befektetett eszközök 115 992  85% 111 930  98%  82%
B. Forgóeszközök 20 086  15% 2 310  2%  2%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 136 078 114 240  84%
D. Saját tőke 44 534  33% 80 024  70%  59%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 90 791  67% 33 218  29%  24%
G. Passzív időbeli elhatárolások 753  1% 998  1%  1%
© 2016 xc.hu
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 102 352  100% 103 581  100%  101%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 102 352  100% 103 581  100%  101%
Egyéb bevételek 5  0% 18  0%  0%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 102 357 103 599  101%
Anyagjellegű ráfordítások 9 599  9% 10 637  10%  10%
Személyi jellegű ráfordítások 42 190  41% 44 607  43%  44%
Értékcsökkenési leírás 1 959  2% 4 881  5%  5%
Egyéb ráfordítások 1 956  2% 1 549  1%  2%
Összes költség és ráfordítás 55 704  54% 61 674  60%  60%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 102 357 103 599  101%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 46 653  46% 41 925  40%  41%
© 2016 xc.hu
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (331) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 04
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 658
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 90 791 33 218  37%
Likviditási mutató Forgóeszközök 20 086  22% 2 310  7%  3%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 20 086  22% 2 310  7%  3%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 20 086  22% 1 183  4%  1%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   1 127  3%  1%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 46 653  51% 41 925  126%  46%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 44 534 80 024  180%
Befektetett eszközök 115 992  260% 111 930  140%  251%
Tárgyi eszközök 115 992  260% 111 930  140%  251%
Kötelezettségek 90 791  204% 33 218  42%  75%
Jegyzett tőke 3 000  7% 3 000  4%  7%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 41 534  93% 35 490  44%  80%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 41 534  93% 35 490  44%  80%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 102 352 103 581  101%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 41 534  41% 35 490  34%  35%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 136 078 114 240  84%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 41 534  31% 35 490  31%  26%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek - 70 705 - 30 908  44%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 41 534 - 59% 35 490 - 115% - 50%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 41 534  14X 35 490  12X  12X
© 2016 xc.hu