Reklám helye
Azonosító:
KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 5 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25479416 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25479416 7022 113 08
Statisztikai számjel 
08-09-027815
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:9300 Csorna, Dózsa György út 48.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2018. január 01. - 2018. december 31.
Előző időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A Társaság a KIVA szerinti adózást választotta.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Csorna, 2019. május 20.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25479416-2-08KT-KOSZTOLÁNYI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2017.12.31. 2018.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 41 925  101% 29 250  101%  71%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 450 - 1% - 179 - 1% - 0%
C. Adózás előtti eredmény 41 475  100% 29 071  100%  70%
D. Adózott eredmény 35 490  86% 26 249  90%  63%

Az eredményt meghatározó bevételek 103 601 79 352  77%
Értékesítés nettó árbevétele 103 581  100% 79 350  100%  77%
Egyéb bevételek 18  0% 0    
Pénzügyi műveletek bevételei 2  0% 2  0%  0%

Költségek és ráfordítások 2 001 1 197  60%
Egyéb ráfordítások 1 549  77% 1 016  85%  51%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 452  23% 181  15%  9%

Bevételek és ráfordítások egyenlege 101 600 78 155  77%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 101 600 78 155  77%
Anyagjellegű ráfordítások 10 637  10% 17 359  22%  17%
Személyi jellegű ráfordítások 44 607  44% 27 392  35%  27%
Értékcsökkenési leírás 4 881  5% 4 333  6%  4%
Adózás előtti eredmény 41 475  41% 29 071  37%  29%

Eszközök (Aktívák) összesen 114 240 120 679  106%
A. Befektetett eszközök 111 930  98% 112 374  93%  98%
B. Forgóeszközök 2 310  2% 8 305  7%  7%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 114 240 120 679  106%
D. Saját tőke 80 024  70% 106 274  88%  93%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 33 218  29% 13 263  11%  12%
G. Passzív időbeli elhatárolások 998  1% 1 142  1%  1%
© 2016 xc.hu
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2017.12.31. 2018.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 103 581  100% 79 350  100%  77%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 103 581  100% 79 350  100%  77%
Egyéb bevételek 18  0% 0    

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 103 599 79 350  77%
Anyagjellegű ráfordítások 10 637  10% 17 359  22%  17%
Személyi jellegű ráfordítások 44 607  43% 27 392  35%  26%
Értékcsökkenési leírás 4 881  5% 4 333  5%  4%
Egyéb ráfordítások 1 549  1% 1 016  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 61 674  60% 50 100  63%  48%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 103 599 79 350  77%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 41 925  40% 29 250  37%  28%
© 2016 xc.hu
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2017.12.31. (365) 2018.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 45
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 838
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 33 218 13 263  40%
Likviditási mutató Forgóeszközök 2 310  7% 8 305  63%  25%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 2 310  7% 8 305  63%  25%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 1 183  4% 7 150  54%  22%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 1 127  3% 1 154  9%  3%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 41 925  126% 29 250  221%  88%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 80 024 106 274  133%
Befektetett eszközök 111 930  140% 112 374  106%  140%
Tárgyi eszközök 111 930  140% 112 374  106%  140%
Kötelezettségek 33 218  42% 13 263  12%  17%
Jegyzett tőke 3 000  4% 3 000  3%  4%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 35 490  44% 26 249  25%  33%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 35 490  44% 26 249  25%  33%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 103 581 79 350  77%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 35 490  34% 26 249  33%  25%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 114 240 120 679  106%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 35 490  31% 26 249  22%  23%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek - 30 908 - 4 958  16%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 35 490 - 115% 26 249 - 529% - 85%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 35 490  12X 26 249  875%  875%
© 2016 xc.hu