Reklám helye
Azonosító:
KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 5 üzleti évének beszámolóját 2020.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25479416 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
2 5 4 7 9 4 1 6 7 0 2 2 1 1 3 0 8
Statisztikai számjel  
0 8 - 0 9 - 0 2 7 8 1 5
Cégjegyzék szám  
    
A vállalkozás neve: KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe: 9300 Csorna, Dózsa György út 48.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak: 2019. január 01. - 2019. december 31.
Előző időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.
Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés: Csorna, 2020. május 19.    
  P.H. a vállalkozás vezetője
  (képviselője)
© 2008-2020 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25479416-2-08KT-KOSZTOLÁNYI TANÁCSADÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
6810Saját tulajdonú ingatlan adásvétele
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2018.12.31. 2019.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 29 250  101% 63 558  100%  219%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 179 - 1% 3  0%  0%
C. Adózás előtti eredmény 29 071  100% 63 561  100%  219%
D. Adózott eredmény 26 249  90% 61 534  97%  212%

Az eredményt meghatározó bevételek 79 352 97 662  123%
Értékesítés nettó árbevétele 79 350  100% 97 220  100%  123%
Egyéb bevételek 0   439  0%  1%
Pénzügyi műveletek bevételei 2  0% 3  0%  0%

Költségek és ráfordítások 1 197 993  83%
Egyéb ráfordítások 1 016  85% 993  100%  83%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 181  15%      

Bevételek és ráfordítások egyenlege 78 155 96 669  124%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 78 155 96 669  124%
Anyagjellegű ráfordítások 17 359  22% 7 706  8%  10%
Személyi jellegű ráfordítások 27 392  35% 19 530  20%  25%
Értékcsökkenési leírás 4 333  6% 5 871  6%  8%
Adózás előtti eredmény 29 071  37% 63 561  66%  81%

Eszközök (Aktívák) összesen 120 679 173 883  144%
A. Befektetett eszközök 112 374  93% 130 749  75%  108%
B. Forgóeszközök 8 305  7% 43 134  25%  36%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 120 679 173 883  144%
D. Saját tőke 106 274  88% 167 807  97%  139%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 13 263  11% 6 075  3%  5%
G. Passzív időbeli elhatárolások 1 142  1%      
© 2016 xc.hu
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2018.12.31. 2019.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 79 350  100% 97 220  100%  123%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 79 350  100% 97 220  100%  123%
Egyéb bevételek 0   439  0%  1%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 79 350 97 659  123%
Anyagjellegű ráfordítások 17 359  22% 7 706  8%  10%
Személyi jellegű ráfordítások 27 392  35% 19 530  20%  25%
Értékcsökkenési leírás 4 333  5% 5 871  6%  7%
Egyéb ráfordítások 1 016  1% 993  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 50 100  63% 34 100  35%  43%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 79 350 97 659  123%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 29 250  37% 63 558  65%  80%
© 2016 xc.hu
 

KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2018.12.31. (365) 2019.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 5 3
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 38 162
Készletek / átlagos napi árbevétel 0 0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 0 0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 13 263 6 075  46%
Likviditási mutató Forgóeszközök 8 305  63% 43 134  710%  325%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 8 305  63% 43 134  710%  325%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 7 150  54% 42 357  697%  319%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 1 154  9% 776  13%  6%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 29 250  221% 63 558  10X  479%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 106 274 167 807  158%
Befektetett eszközök 112 374  106% 130 749  78%  123%
Tárgyi eszközök 112 374  106% 130 749  78%  123%
Kötelezettségek 13 263  12% 6 075  4%  6%
Jegyzett tőke 3 000  3% 3 000  2%  3%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 26 249  25% 61 534  37%  58%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 26 249  25% 61 534  37%  58%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 79 350 97 220  123%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 26 249  33% 61 534  63%  78%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 120 679 173 883  144%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 26 249  22% 61 534  35%  51%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek - 4 958 37 059 - 747%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 26 249 - 529% 61 534  166% - 12X

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 26 249  875% 61 534  21X  21X
© 2016 xc.hu
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET


A társaság adatai

A társaság neve: KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:
Székhelye: 9300 Csorna
Dózsa György út 48.
Telephelyek:
Cégjegyzék-szám: 08-09-027815
Illetékes cégbíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Bejegyzés kelte: 2016.02.05.
KSH-szám: 25479416-7022-113-08
Gazdálkodási forma: Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
Adószám: 25479416-2-08
Adózási információk: A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak.
Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Személyes adatok:

A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

  Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet a KT-Kosztolányi Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019 január 01-től 2019 december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás tulajdonosai:

 Név
  Kosztolányi Zoltán

Számviteli politika 

Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt Egyszerűsített éves beszámolót készít. A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot, az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta, mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit, reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.

Könyvvezetés

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
Eredménykimutatás: Összköltség eljárással („A” típusú)

Könyvvezetés pénzneme és nyelve: A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése estén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31. A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg. Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.


  Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése
Az 1-3 melléklet mutatószámai segítségével külön magyarázat nélkül könnyedén összehasonlítható a tárgyév és az előző év gazdálkodása. A táblázatokban összegszerű és százalékos adatok találhatók. Mindegyik kiértékelő tábla rendelkezik egy fő sorral, amelyhez a többi sor értékadatainak mind a tárgyév, mind az előző év oszlopában százalékos összehasonlítások tartoznak. A táblák utolsó oszlopa a tárgyév sorait az előző évi bázissal hasonlítja össze.

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi. Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát. Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés, késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel. A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja. Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik. A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam veszteség. A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos, felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni. A különbözet adja az adózás előtti eredményt. A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt. Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza. Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták. A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója, a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.

Költségszerkezet alakulása
2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva, a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel, és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.

Összefoglaló


2019.12.31. beszámoló fő sorai Ezer Ft
  Jegyzett tőke 3 000 
  Saját tőke 167 807 
  Adózás előtti eredmény (nyereség) 63 561 
  Adófizetési kötelezettség 2 027 
  Adózott eredmény (nyereség) 61 534 
  Osztalékfizetési javaslat

  Eszközök és Források értékelése

A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség. A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket. A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is. A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik, a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor. Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve

Tájékoztató kiegészítések

A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Rátzné Miklós Gyöngyi regisztrációs száma: 193620