Reklám helye
Azonosító:
Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2019.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25486852 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25486852 4791 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-277967
Cégjegyzék szám 
Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege
Mérleg Eszközök (Aktívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
01.   A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)   
02.   I. IMMATERIÁLIS JAVAK   
03.Ebből:Immateriális javak értékhelyesbítése   
03.  II. TÁRGYI ESZKÖZÖK   
05.Ebből:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése   
04. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK   
07.Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése   
08.Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete   
05.   B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor)  3 648
06.   I. KÉSZLETEK  2 786
07.  II. KÖVETELÉSEK  629
12.Ebből:Követelések értékelési különbözete   
13.Ebből:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete   
08. III. ÉRTÉKPAPÍROK   
15.Ebből:Értékpapírok értékelési különbözete   
09.  IV. PÉNZESZKÖZÖK  233
10.   C. Aktív időbeli elhatárolások   
11.ESZKÖZÖK (Aktívák) Összesen  (01.+05.+10. sor)  3 648
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2017. április 10.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

 
 
25486852 4791 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-277967
Cégjegyzék szám 
Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
2016. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege
Mérleg Források (Passzívák)
"A" változatPénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
12.   D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.-14. sor)  - 492
13.   I. JEGYZETT TŐKE  3 000
21.Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken   
14.  II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)   
15. III. TŐKETARTALÉK   
16.  IV. EREDMÉNYTARTALÉK   
17.   V. LEKÖTÖTT TARTALÉK   
26.  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor)   
18.  VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK   
    2. Valós értékelés értékelési tartaléka   
19. VII. ADÓZOTT EREDMÉNY  - 3 492
29. VII. Mérleg SZERINTI EREDMÉNY   
20.   E. Céltartalékok   
21.   F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor)  4 140
22.   I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK   
23.  II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  2 000
24. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK  2 140
35.Ebből:Kötelezettségek értékelési különbözete   
36.Ebből:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete   
25.   G. Passzív időbeli elhatárolások   
26.FORRÁSOK (Passzívák) Összesen  (12.+20.+21.+25. sor)  3 648
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2017. április 10.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu