Reklám helye
Azonosító:
Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2019.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25486852 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25486852 4791 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-277967
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe:1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 01. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. január 01. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A beszámolót összeállította: Hungarobilanz Kft.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2018. május 8.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25486852-2-42OLAJVILÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4730Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
5320Egyéb postai, futárpostai tevékenység
 

Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 3 492  100% 106  100% - 3%
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény - 3 492  100% 106  100% - 3%
D. Adózott eredmény - 3 492  100% 87  82% - 2%

Az eredményt meghatározó bevételek 3 441 10 386  302%
Értékesítés nettó árbevétele 2 982  87% 10 313  99%  300%
Egyéb bevételek 459  13% 73  1%  2%
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 1 146  146X
Egyéb ráfordítások 1  100% 146  100%  146X
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 3 440 10 240  298%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 3 440 10 240  298%
Anyagjellegű ráfordítások 3 907  114% 5 571  54%  162%
Személyi jellegű ráfordítások 2 883  84% 4 563  45%  133%
Értékcsökkenési leírás 142  4%      
Adózás előtti eredmény - 3 492 - 102% 106  1%  3%

Eszközök (Aktívák) összesen 3 648 6 651  182%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 3 648  100% 6 651  100%  182%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 3 648 6 651  182%
D. Saját tőke - 492 - 13% - 405 - 6% - 11%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 4 140  113% 7 056  106%  193%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 2 982  87% 10 313  99%  300%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 2 982  87% 10 313  99%  300%
Egyéb bevételek 459  13% 73  1%  2%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 3 441 10 386  302%
Anyagjellegű ráfordítások 3 907  114% 5 571  54%  162%
Személyi jellegű ráfordítások 2 883  84% 4 563  44%  133%
Értékcsökkenési leírás 142  4%      
Egyéb ráfordítások 1  0% 146  1%  4%
Összes költség és ráfordítás 6 933  201% 10 280  99%  299%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 3 441 10 386  302%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - 3 492 - 101% 106  1%  3%
© 2016 xc.hu
 

Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (366) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 777
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 448235
Készletek / átlagos napi árbevétel 342223
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 261414

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 140 2 056  96%
Likviditási mutató Forgóeszközök 3 648  170% 6 651  323%  311%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 862  40% 339  16%  16%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 233  11% 140  7%  7%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 629  29% 199  10%  9%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye - 3 492 - 163% 106  5%  5%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke - 492 - 405  82%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 4 140 - 841% 7 056 - 17X - 14X
Jegyzett tőke 3 000 - 610% 3 000 - 741% - 610%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) - 3 492  710% 87 - 21% - 18%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) - 3 492  710% 87 - 21% - 18%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 2 982 10 313  346%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) - 3 492 - 117% 87  1%  3%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 3 648 6 651  182%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) - 3 492 - 96% 87  1%  2%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 1 508 4 595  305%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény - 3 492 - 232% 87  2%  6%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény - 3 492 - 116% 87  3%  3%
© 2016 xc.hu