Reklám helye
Azonosító:
Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2019.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25486852 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
2 5 4 8 6 8 5 2 4 7 9 1 1 1 3 0 1
Statisztikai számjel  
0 1 - 0 9 - 2 7 7 9 6 7
Cégjegyzék szám  
    
A vállalkozás neve: Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
 
A vállalkozás címe: 1064 Budapest, Podmaniczky utca 57. 2. em. 14.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak: 2018. január 01. - 2018. december 31.
Előző időszak: 2017. január 01. - 2017. december 31.
Beszámoló készítés oka: Üzleti évet záró beszámoló

Kiegészítő melléklet


A vállalkozás tulajdonosai belföldi magánszemélyek.

Az üzletvezetés előleget, kölcsönt nem kapott. Öt évnél hosszabb futamidejű kötelezettség nem terheli a társaságot. Zálogjoggal biztosított kötelezettség nincs. Függő kötelezettségek, jövőbeni kötelezettségek és a mérlegben nem szereplő, de a pénzügyi helyzetértékelés szempontjából lényeges kötelezettség nem terheli a társaságot.

A tevékenység folytán környezetre káros, illetve veszélyes anyagok nem keletkeznek, a környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök nincsenek. Népegészségügyi termékdíj törvényben meghatározott áruimport és forgalmazás nincs, így ezzel kapcsolatos elszámolási, nyilvántartási és bevallási kötelezettség nem merül fel.

A beszámoló mellékletét képező kimutatások a kiegészítő melléklet előírásainak megfelelnek. A vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetet az előző évet a tárgyévvel összehasonlító mutatószámok teljes körűen bemutatják.

A beszámolót összeállította: Hungarobilanz Kft.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés: Budapest, 2019. május 31.    
  P.H. a vállalkozás vezetője
  (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25486852-2-42OLAJVILÁG KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4791Csomagküldő, internetes kiskereskedelem
4730Gépjárműüzemanyag-kiskereskedelem
4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
5320Egyéb postai, futárpostai tevékenység
 

Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság 1. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2017.12.31. 2018.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 106  100% 249  100%  235%
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény 106  100% 249  100%  235%
D. Adózott eredmény 87  82% 227  91%  214%

Az eredményt meghatározó bevételek 10 386 8 802  85%
Értékesítés nettó árbevétele 10 313  99% 8 796  100%  85%
Egyéb bevételek 73  1% 6  0%  0%
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 146 124  85%
Egyéb ráfordítások 146  100% 124  100%  85%
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 10 240 8 678  85%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 10 240 8 678  85%
Anyagjellegű ráfordítások 5 571  54% 4 878  56%  48%
Személyi jellegű ráfordítások 4 563  45% 3 551  41%  35%
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény 106  1% 249  3%  2%

Eszközök (Aktívák) összesen 6 651 10 887  164%
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök 6 651  100% 10 887  100%  164%
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen 6 651 10 887  164%
D. Saját tőke - 405 - 6% - 178 - 2% - 3%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 7 056  106% 11 065  102%  166%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság 2. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2017.12.31. 2018.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 10 313  99% 8 796  100%  85%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 10 313  99% 8 796  100%  85%
Egyéb bevételek 73  1% 6  0%  0%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 10 386 8 802  85%
Anyagjellegű ráfordítások 5 571  54% 4 878  55%  47%
Személyi jellegű ráfordítások 4 563  44% 3 551  40%  34%
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások 146  1% 124  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 10 280  99% 8 553  97%  82%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 10 386 8 802  85%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 106  1% 249  3%  2%
© 2016 xc.hu
 

Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság 3. sz. melléklet
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2017.12.31. (365) 2018.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 7 22
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 235 452
Készletek / átlagos napi árbevétel 223 417
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 414 751

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 2 056 4 686  228%
Likviditási mutató Forgóeszközök 6 651  323% 10 887  232%  530%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 339  16% 845  18%  41%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 140  7% 308  7%  15%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 199  10% 537  11%  26%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 106  5% 249  5%  12%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke - 405 - 178  44%
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek 7 056 - 17X 11 065 - 62X - 27X
Jegyzett tőke 3 000 - 741% 3 000 - 17X - 741%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 87 - 21% 227 - 128% - 56%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 87 - 21% 227 - 128% - 56%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 10 313 8 796  85%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 87  1% 227  3%  2%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 6 651 10 887  164%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 87  1% 227  2%  3%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 4 595 6 201  135%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 87  2% 227  4%  5%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 87  3% 227  8%  8%
© 2016 xc.hu