Reklám helye
Azonosító:
Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég 4 üzleti évének beszámolóját 2019.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25486852 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
2 5 4 8 6 8 5 2 4 7 9 1 1 1 3 0 1
Statisztikai számjel  
0 1 - 0 9 - 2 7 7 9 6 7
Cégjegyzék szám  
Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege
Mérleg Eszközök (Aktívák)
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
01.    A. Befektetett eszközök (02.+03.+04. sor)      
02.    I. IMMATERIÁLIS JAVAK      
03. Ebből:Immateriális javak értékhelyesbítése      
03.   II. TÁRGYI ESZKÖZÖK      
05. Ebből:Tárgyi eszközök értékhelyesbítése      
04.  III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK      
07. Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése      
08. Ebből:Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete      
05.    B. Forgóeszközök (06.+07.+08.+09. sor) 10 887   5 753
06.    I. KÉSZLETEK 10 042   2 010
07.   II. KÖVETELÉSEK 537    
12. Ebből:Követelések értékelési különbözete      
13. Ebből:Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete      
08.  III. ÉRTÉKPAPÍROK      
15. Ebből:Értékpapírok értékelési különbözete      
09.   IV. PÉNZESZKÖZÖK 308   3 743
10.    C. Aktív időbeli elhatárolások      
11. ESZKÖZÖK (Aktívák) Összesen  (01.+05.+10. sor) 10 887   5 753
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 30.    
  P.H. a vállalkozás vezetője
  (képviselője)
© 2008-2020 KZG xc.hu
 

 
 
2 5 4 8 6 8 5 2 4 7 9 1 1 1 3 0 1
Statisztikai számjel  
0 1 - 0 9 - 2 7 7 9 6 7
Cégjegyzék szám  
Olajvilág Korlátolt Felelősségű Társaság
2019. december 31.
Egyszerűsített éves beszámoló Mérlege
Mérleg Források (Passzívák)
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évElőző év(ek) módosításaiTárgyév
12.    D. Saját tőke (13.+15.+16.+17.+18.+19.-14. sor) - 178   269
13.    I. JEGYZETT TŐKE 3 000   3 000
21. Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken      
14.   II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)      
15.  III. TŐKETARTALÉK      
16.   IV. EREDMÉNYTARTALÉK - 3 405   - 3 177
17.    V. LEKÖTÖTT TARTALÉK      
26.   VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (27.+28. sor)      
18.   VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK      
     2. Valós értékelés értékelési tartaléka      
19.  VII. ADÓZOTT EREDMÉNY 227   446
29.  VII. Mérleg SZERINTI EREDMÉNY      
20.    E. Céltartalékok      
21.    F. Kötelezettségek (22.+23.+24. sor) 11 065   5 484
22.    I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK      
23.   II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 6 379    
24.  III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 4 686   5 484
35. Ebből:Kötelezettségek értékelési különbözete      
36. Ebből:Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete      
25.    G. Passzív időbeli elhatárolások      
26. FORRÁSOK (Passzívák) Összesen  (12.+20.+21.+25. sor) 10 887   5 753
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés: Budapest, 2020. szeptember 30.    
  P.H. a vállalkozás vezetője
  (képviselője)
© 2008-2020 KZG xc.hu