Reklám helye
Azonosító:
GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI Korlátolt Felelősségű Társa
A cég 3 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25489996 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25489996 4631 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-278130
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:1223 Budapest, Nagytétényi út 190. b. ép. 1. em. 2.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2016. február 16. - 2016. december 31.
Előző időszak:. . - . .
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2017. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2016 xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25489996-2-43GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
0230Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0130Növényi szaporítóanyag termesztése
0113Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
8560Oktatást kiegészítő tevékenység
8559M.n.s. egyéb oktatás
8211Összetett adminisztratív szolgáltatás
8110Építményüzemeltetés
7820Munkaerőkölcsönzés
7712Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7711Személygépjármű kölcsönzése
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7219Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7211Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7120Műszaki vizsgálat, elemzés
7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4631Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4520Gépjárműjavítás, -karbantartás
3299Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
2829M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
1089M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1039Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 

GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI   2016.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     558  100%  
B. Pénzügyi műveletek eredménye          
C. Adózás előtti eredmény     558  100%  
D. Adózott eredmény     502  90%  

Az eredményt meghatározó bevételek 0 98 703  
Értékesítés nettó árbevétele     98 703  100%  
Egyéb bevételek          
Pénzügyi műveletek bevételei          

Költségek és ráfordítások 0 0  
Egyéb ráfordítások          
Pénzügyi műveletek ráfordításai          

Bevételek és ráfordítások egyenlege 0 98 703  

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 0 98 703  
Anyagjellegű ráfordítások     97 935  99%  
Személyi jellegű ráfordítások     210  0%  
Értékcsökkenési leírás          
Adózás előtti eredmény     558  1%  

Eszközök (Aktívák) összesen   162  
A. Befektetett eszközök          
B. Forgóeszközök     162  100%  
C. Aktív időbeli elhatárolások          

Források (Passzívák) összesen   162  
D. Saját tőke     - 5 159 - 32X  
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek     5 321  33X  
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása   2016.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele     98 703  100%  
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 0   98 703  100%  
Egyéb bevételek          

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 0 98 703  
Anyagjellegű ráfordítások     97 935  99%  
Személyi jellegű ráfordítások     210  0%  
Értékcsökkenési leírás          
Egyéb ráfordítások          
Összes költség és ráfordítás 0   98 145  99%  

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 0 98 703  
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye     558  1%  
© 2016 xc.hu
 

GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban   2016.12.31. (320)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel  0
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra  1
Készletek / átlagos napi árbevétel  0
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga  0

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek   5 321  
Likviditási mutató Forgóeszközök 0   162  3%  
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 0   162  3%  
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 0   162  3%  
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   0    
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye     558  10%  

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke   - 5 159  
Befektetett eszközök          
Tárgyi eszközök          
Kötelezettségek     5 321 - 103%  
Jegyzett tőke     3 000 - 58%  
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke)     502 - 10%  
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE)     502 - 10%  

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 0 98 703  
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS)     502  1%  

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 0 162  
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA)     502  310%  

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 0 - 5 159  
Múködőtőke-arányos adózott eredmény     502 - 10%  

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke   3 000  
Adózott eredmény     502  17%  
© 2016 xc.hu
 

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET


A társaság adatai

A társaság neve: GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI
Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövid cégnév:
Székhelye: 1223 Budapest
Nagytétényi út 190. b. ép. 1. em. 2.
Telephelyek:
Cégjegyzék-szám: 01-09-278130
Illetékes cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bejegyzés kelte: 2016.02.17.
KSH-szám: 25489996-4631-113-01
Gazdálkodási forma: Korlátolt felelősségű társaság
Főtevékenység: Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
Adószám: 25489996-2-43
Adózási információk: A társaság az általános forgalmi adó alanya. Az eredménykimutatásban nettó összegek szerepelnek, a tevékenységhez köthető bevételek és ráfordítások általános forgalmi adót nem tartalmazhatnak.
Az ÁFA elszámolása mérlegszámlákon történik.

Könyvvizsgálat:

A tárgyévi beszámoló adatai – mivel arra sem a gazdálkodási forma, sem a nagyságrendek, sem más jogszabályi előírás alapján kötelezettség nincs – könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

Személyes adatok:

A beszámoló aláírására jogosult, és a beszámolót beküldő magánszemélyeknek a nevükön túli összes személyes adata a Cégszolgálat honlapján, jelen beszámoló online beküldésére felhasznált elektronikus űrlapon található.

  Általános kiegészítések
A Kiegészítő Melléklet a GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI Korlátolt Felelősségű Társaság 2016 február 16-től 2016 december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló, ezen belül a kiegészítő melléklet összeállításában a többször módosított 2000. évi C számú Törvény a számvitelről, valamint az érvényben lévő adótörvények szolgáltak.

A vállalkozás tulajdonosai:

 Név
  Erdei Klaudia

Számviteli politika 

Számviteli politika célja, a számviteli alapelvek érvényesülése:
A Társaság a könyvvitelt a kettős könyvvitel szabályai szerint, a Magyarországon általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelelően vezeti. A nagyságrendjének megfelelően a számára előírt Egyszerűsített éves beszámolót készít. A Társaság Egyszerűsített éves beszámolójának tartalma a törvényi előírásokkal összhangban:
Mérleg, Eredménykimutatás és Kiegészítő melléklet
A Számviteli politika rendelkezéseiben a tárgyév során nem változott. A Számviteli alapelvektől való eltérés nem került alkalmazásra. A Társaság a Mérleg elkészítésénél a további alábontást nem tartalmazó „A” változatot, az Eredménykimutatásnál az összköltség elszámoláson alapuló (A típusú) módját választotta, mert e módszer kielégíti az ügyvezetésnek a gazdálkodással kapcsolatos információs igényeit, reális képet ad a gazdálkodás folyamatairól, hűen tükrözi az egyes tevékenységek jövedelmezőségeit.

Könyvvezetés

Könyvvezetés módja: Kettős könyvvitel
Beszámoló formája: Egyszerűsített éves beszámoló „A” változat
Eredménykimutatás: Összköltség eljárással („A” típusú)

Könyvvezetés pénzneme és nyelve: A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre. A magyar számviteli szabályok szerint jelen számviteli beszámoló csak magyar nyelven került összeállításra. Ezen előírás alapján a magyar és az arról fordított idegen nyelvű szöveg eltérő értelmezése estén a magyar nyelvű szöveg az irányadó.

Mérlegkészítés időpontja:
A beszámoló a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait tartalmazza. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Mérlegfordulónap: december 31. A mérlegkészítés napját a tárgyévet követő év március 31. napjával határoztuk meg. Ez által biztosított a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között ismertté vált, tárgyévet érintő gazdasági események figyelembevétele.


  Az eredménykimutatás és a mérleg elemzése
Az 1-3 melléklet mutatószámai segítségével külön magyarázat nélkül könnyedén összehasonlítható a tárgyév és az előző év gazdálkodása. A táblázatokban összegszerű és százalékos adatok találhatók. Mindegyik kiértékelő tábla rendelkezik egy fő sorral, amelyhez a többi sor értékadatainak mind a tárgyév, mind az előző év oszlopában százalékos összehasonlítások tartoznak. A táblák utolsó oszlopa a tárgyév sorait az előző évi bázissal hasonlítja össze.

Az eredmény és a jövedelmezőség alakulása
Az 1. számú melléklet az eredmény főbb összetevőit emeli ki, majd keletkezésüket elemzi. Az eredményt meghatározó bevételek tartalmazzák az összes bevételi kategóriát. Ezek: az árbevétel, mint a főtevékenység bevétele, az egyéb bevétel, mely mögött állhat eszközértékesítés, késedelmi kamatbevétel, esetleg visszautalt illetékbevétel. A pénzügyi műveletek bevételei a vállalkozás pénzeszközeinek forgatásából képződött bevételt tartalmazhatja. Egyéb ráfordítás általában az iparűzési adó, és a kerekítési különbözet elszámolásából keletkezik. A pénzügyi műveletek ráfordítása átváltási árfolyam veszteség. A bevételek összegéből levont költségek és ráfordítások után megmaradó pénz az, ami a társaságnak a beszámolási időszak alatt az üzletmenettel kapcsolatos szokásos, felmerült költségeit és kiadásait lenne hivatott fedezni. A különbözet adja az adózás előtti eredményt. A táblázatból ránézésre el lehet dönteni, hogy arányaiban az anyagjellegű, vagy a személyi jellegű ráfordítás jelent-e eredményt meghatározó költségtételt. Eszközök, források összértékének alakulását az 1. számú melléklet lap alja tartalmazza. Ezeket a mutatókat a szakirodalomban külön nevesíteni szokták. A Mérlegfőösszeg százalékában kimutatott Saját tőke a Tőkeerősség mutatója, a Kötelezettségek hányadát pedig Idegen tőke aránya mutatószámnak nevezik.

Költségszerkezet alakulása
2. számú melléklet az egyéb, és a pénzügyi tényezőktől megtisztítva, a szokásos üzletmenettel kapcsolatos bevételeket méri össze az üzemi (üzleti) tevékenység költségeivel, és az üzemi (üzleti) tevékenység eredményével.

A társaság vagyoni, pénzügyi helyzete
3. számú melléklet tartalmazza a forgási időtartamokat napokban, továbbá a pénzügyi helyzet rövid távú mutatói mellett a vagyoni helyzet a tőkeszerkezet, és a jövedelmezőség mutatóit is.

Összefoglaló


2016.12.31. beszámoló fő sorai Ezer Ft
  Jegyzett tőke 3 000 
  Saját tőke – 5 159 
  Adózás előtti eredmény (nyereség) 558 
  Adófizetési kötelezettség 56 
  Adózott eredmény (nyereség) 502 
  Osztalékfizetési javaslat

  Eszközök és Források értékelése

A tárgyi eszközök
értékelésének alapja a beszerzési költség. A cég nem készít saját előállítású tárgyi eszközöket. A beszerzési költség részét képezi az aktiválásig felmerült hitelkamat, és biztosítási díj is. A terv szerinti értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel történik, a társasági adó törvényben előírt kulcsok alkalmazásával. A tárgyévben terven felüli értékcsökkenési leírásra nem került sor. Maradványérték számítási módszere egyszerűsített: bruttó érték 10%-kénti lépésben 100 eFt-ra kerekítve

Tájékoztató kiegészítések

A beszámoló elkészítéséért felelős
A beszámoló elkészítésével megbízott személy az előírt mérlegképes könyvelői képesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel (igazolvánnyal) rendelkezik. A beszámoló elkészítéséért felelős személy: Orosz Csaba Lajosné regisztrációs száma: 138700