Reklám helye
Azonosító:
GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI Korlátolt Felelősségű Társa
A cég 3 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25489996 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25489996 4631 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-278130
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:1223 Budapest, Nagytétényi út 190. b. ép. 1. em. 2.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Előző időszak:2016. február 16. - 2016. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2018. május 30.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25489996-2-43GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
0230Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0130Növényi szaporítóanyag termesztése
0113Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
8560Oktatást kiegészítő tevékenység
8559M.n.s. egyéb oktatás
8211Összetett adminisztratív szolgáltatás
8110Építményüzemeltetés
7820Munkaerőkölcsönzés
7712Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7711Személygépjármű kölcsönzése
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7219Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7211Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7120Műszaki vizsgálat, elemzés
7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4631Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4520Gépjárműjavítás, -karbantartás
3299Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
2829M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
1089M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1039Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 

GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2016.12.31. 2017.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 558  100% 46 463  155%  83X
B. Pénzügyi műveletek eredménye     - 16 439 - 55% - 29X
C. Adózás előtti eredmény 558  100% 30 024  100%  54X
D. Adózott eredmény 502  90% 28 056  93%  50X

Az eredményt meghatározó bevételek 98 703 151 424  153%
Értékesítés nettó árbevétele 98 703  100% 151 243  100%  153%
Egyéb bevételek     1  0%  0%
Pénzügyi műveletek bevételei     180  0%  0%

Költségek és ráfordítások 0 17 069  
Egyéb ráfordítások     450  3%  
Pénzügyi műveletek ráfordításai     16 619  97%  

Bevételek és ráfordítások egyenlege 98 703 134 355  136%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 98 703 134 355  136%
Anyagjellegű ráfordítások 97 935  99% 100 548  75%  102%
Személyi jellegű ráfordítások 210  0% 3 331  2%  3%
Értékcsökkenési leírás     452  0%  0%
Adózás előtti eredmény 558  1% 30 024  22%  30%

Eszközök (Aktívák) összesen 162 41 843  258X
A. Befektetett eszközök     360  1%  222%
B. Forgóeszközök 162  100% 41 481  99%  256X
C. Aktív időbeli elhatárolások     2  0%  1%

Források (Passzívák) összesen 162 41 843  258X
D. Saját tőke - 5 159 - 32X 22 897  55%  141X
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 5 321  33X 18 946  45%  117X
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2016.12.31. 2017.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 98 703  100% 151 243  100%  153%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 98 703  100% 151 243  100%  153%
Egyéb bevételek     1  0%  0%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 98 703 151 244  153%
Anyagjellegű ráfordítások 97 935  99% 100 548  66%  102%
Személyi jellegű ráfordítások 210  0% 3 331  2%  3%
Értékcsökkenési leírás     452  0%  0%
Egyéb ráfordítások     450  0%  0%
Összes költség és ráfordítás 98 145  99% 104 781  69%  106%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 98 703 151 244  153%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 558  1% 46 463  31%  47%
© 2016 xc.hu
 

GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2016.12.31. (320) 2017.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 095
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 1100
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 5 321 18 946  356%
Likviditási mutató Forgóeszközök 162  3% 41 481  219%  780%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 162  3% 41 481  219%  780%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 162  3% 2 115  11%  40%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 0   39 366  208%  740%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 558  10% 46 463  245%  873%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke - 5 159 22 897 - 444%
Befektetett eszközök     360  2% - 7%
Tárgyi eszközök     360  2% - 7%
Kötelezettségek 5 321 - 103% 18 946  83% - 367%
Jegyzett tőke 3 000 - 58% 3 000  13% - 58%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 502 - 10% 28 056  123% - 544%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 502 - 10% 28 056  123% - 544%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 98 703 151 243  153%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 502  1% 28 056  19%  28%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 162 41 843  258X
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 502  310% 28 056  67%  173X

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek - 5 159 22 535 - 437%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 502 - 10% 28 056  124% - 544%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 502  17% 28 056  935%  935%
© 2016 xc.hu