Reklám helye
Azonosító:
GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI Korlátolt Felelősségű Társa
A cég 3 üzleti évének beszámolóját 2018.12.31 fordulónapig erre a hivatkozásra, vagy az emblémára kattintva lehet megnyitni.
PDF dokumentum csak ügyfelek részére.

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

25489996 adószámhoz tartozó, elektronikus beküldéshez használható dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói jelentés, továbbá szép formátumú mérleg, eredménykimutatás html és pdf formátumban

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.

Jelszó:

 
 
25489996 4631 113 01
Statisztikai számjel 
01-09-278130
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI
  Korlátolt Felelősségű Társaság
A vállalkozás címe:1223 Budapest, Nagytétényi út 190. b. ép. 1. em. 2.
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2018. január 1. - 2018. december 31.
Előző időszak:2017. január 1. - 2017. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
Keltezés:Budapest, 2019. május 31.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008-2018 KZG xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
25489996-2-43GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

TEÁOR'08:
0230Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése
0130Növényi szaporítóanyag termesztése
0113Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
8560Oktatást kiegészítő tevékenység
8559M.n.s. egyéb oktatás
8211Összetett adminisztratív szolgáltatás
8110Építményüzemeltetés
7820Munkaerőkölcsönzés
7712Gépjárműkölcsönzés (3,5 tonna fölött)
7711Személygépjármű kölcsönzése
7490M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7219Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés
7211Biotechnológiai kutatás, fejlesztés
7120Műszaki vizsgálat, elemzés
7112Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás
7022Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
4799Egyéb nem bolti, piaci kiskereskedelem
4721Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme
4631Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
4532Gépjárműalkatrész-kiskereskedelem
4520Gépjárműjavítás, -karbantartás
3299Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység
2829M.n.s. egyéb általános rendeltetésű gép gyártása
1089M.n.s. egyéb élelmiszer gyártása
1039Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás
 

GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 1. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2017.12.31. 2018.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 46 463  155% - 72 267  100% - 241%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 16 439 - 55%      
C. Adózás előtti eredmény 30 024  100% - 72 267  100% - 241%
D. Adózott eredmény 28 056  93% - 72 267  100% - 241%

Az eredményt meghatározó bevételek 151 424 94 344  62%
Értékesítés nettó árbevétele 151 243  100% 94 344  100%  62%
Egyéb bevételek 1  0%      
Pénzügyi műveletek bevételei 180  0%      

Költségek és ráfordítások 17 069 0  
Egyéb ráfordítások 450  3%      
Pénzügyi műveletek ráfordításai 16 619  97%      

Bevételek és ráfordítások egyenlege 134 355 94 344  70%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 134 355 94 344  70%
Anyagjellegű ráfordítások 100 548  75% 166 377  176%  124%
Személyi jellegű ráfordítások 3 331  2%      
Értékcsökkenési leírás 452  0% 234  0%  0%
Adózás előtti eredmény 30 024  22% - 72 267 - 77% - 54%

Eszközök (Aktívák) összesen 41 843 55 799  133%
A. Befektetett eszközök 360  1% 1 577  3%  4%
B. Forgóeszközök 41 481  99% 54 222  97%  130%
C. Aktív időbeli elhatárolások 2  0%      

Források (Passzívák) összesen 41 843 55 799  133%
D. Saját tőke 22 897  55% - 49 460 - 89% - 118%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 18 946  45% 105 259  189%  252%
G. Passzív időbeli elhatárolások          
© 2016 xc.hu
 

GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 2. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2017.12.31. 2018.12.31. %
Értékesítés nettó árbevétele 151 243  100% 94 344  100%  62%
Aktivált saját teljesítmények értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 151 243  100% 94 344  100%  62%
Egyéb bevételek 1  0%      

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 151 244 94 344  62%
Anyagjellegű ráfordítások 100 548  66% 166 377  176%  110%
Személyi jellegű ráfordítások 3 331  2%      
Értékcsökkenési leírás 452  0% 234  0%  0%
Egyéb ráfordítások 450  0%      
Összes költség és ráfordítás 104 781  69% 166 611  177%  110%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 151 244 94 344  62%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 46 463  31% - 72 267 - 77% - 48%
© 2016 xc.hu
 

GOMBAKING GOMBATERMESZTŐ KERESKEDELMI ÉS FEJLESZTÉSI 3. sz. melléklet
Korlátolt Felelősségű Társaság
Egyszerűsített Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2017.12.31. (365) 2018.12.31. (365)
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 95202
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 100210
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 18 946 105 259  556%
Likviditási mutató Forgóeszközök 41 481  219% 54 222  52%  286%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 41 481  219% 54 222  52%  286%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 2 115  11% 2 129  2%  11%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 39 366  208% 52 093  49%  275%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 46 463  245% - 72 267 - 69% - 381%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 22 897 - 49 460 - 216%
Befektetett eszközök 360  2% 1 577 - 3%  7%
Tárgyi eszközök 360  2% 1 577 - 3%  7%
Kötelezettségek 18 946  83% 105 259 - 213%  460%
Jegyzett tőke 3 000  13% 3 000 - 6%  13%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Tőkenövekedés mértéke) 28 056  123% - 72 267  146% - 316%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 28 056  123% - 72 267  146% - 316%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 151 243 94 344  62%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 28 056  19% - 72 267 - 77% - 48%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 41 843 55 799  133%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 28 056  67% - 72 267 - 130% - 173%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek 22 535 - 51 037 - 226%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 28 056  124% - 72 267  142% - 321%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 3 000 3 000  100%
Adózott eredmény 28 056  935% - 72 267 - 24X - 24X
© 2016 xc.hu