Ez – ha nem blokkolta – a Google reklámok helye. Ezekre kattintva néhány forint jövedelemhez juttathatja az oldal üzemeltetőjét.
Azonosító:
Jelszó:

Magyar nyelvű eredménykimutatás és mérleg internetes kitöltő szoftver, menüsorral.

Magyar nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Angol nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

Német nyelvű online alkalmazás a privát közzétételi beszámolók megtekintéséhez

ra201012 adószámhoz tartozó html és pdf dokumentumok: kiegészítő melléklet, taggyűlési határozat, könyvvizsgálói vélemény, mérleg, eredménykimutatás

ide kattintva a jelenlegi dokumentum a google fordító fejléce nélkül jeleníthető meg, tehát kinyomtathatóvá tehető

Ide kattintva kinyomtathatja ezt az oldalt, ahol a nyomtatás történhet papírra, vagy pdf printerre

Ide kattintva a Google fordító segítségével a jelenlegi dokumentum angol nyelven jeleníthető meg, ahol további nyelvek közül lehet választani

A dokumenum megjelenítése gépi fordítás nélkül, az eredeti nyelven. Kattintson a jobb oldali egérgombbal, és válassza a megnyitás új ablakban lehetőséget.


 
 
12649516 4621 124 06
Statisztikai számjel 
06-02-000533
Cégjegyzék szám 
    
A vállalkozás neve:Szentesi Gabona Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet
 
A vállalkozás címe:6600 Szentes, Téglagyári út 1.
Éves Beszámoló
"A" változat
Beszámolási időszak:2010. január 1. - 2010. december 31.
Előző időszak:2009. január 1. - 2009. december 31.
Beszámoló készítés oka:Üzleti évet záró beszámoló


Keltezés:Szentes, 2011. május 19.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 https://www.xc.hu
 

Társas vállalkozások tevékenységeinek lekérdezése

AdószámNév
12649516-2-06SZENTESI GABONA BESZERZÉSI ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI SZÖVETKEZET

TEÁOR'08:
1061Malomipari termék gyártása
4621Gabona, dohány, vetőmag, takarmány nagykereskedelme
4631Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem
5210Raktározás, tárolás
6820Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
0111Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése
0113Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése
0116Rostnövénytermesztés
0119Egyéb, nem évelő növény termesztése
0161Növénytermesztési szolgáltatás
0163Betakarítást követő szolgáltatás
0164Vetési célú magfeldolgozás
 

 
 
12649516 4621 124 06
Statisztikai számjel 
06-02-000533
Cégjegyzék szám 
Szentesi Gabona Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet
2010. december 31.
Pénzeszközök változása (Cash Flow)
Pénzegység: "ezer Forint"
Sor- számA tétel megnevezéseElőző évPénzügyi tervTárgyév
I.Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz változás               
 (Működési cash flow, sorok:1-13)
- 3 844 - 20 177
1.Adózás előtti eredmény (±)2 536 1 643
2.Elszámolt amortizáció (+)9 153 11 521
3.Elszámolt értékvesztés és visszaírás (±)2 180 2 877
4.Céltartalék-képzés és felhasználás különbözete (±)   
5.Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±)   
6.Szállítói kötelezettség változása (±)58 729 - 13 643
7.Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása (±)136 3 527
8.Passzív időbeli elhatárolások változása (±)2 471 - 899
9.Vevőkövetelés változása (±)- 54 720 - 11 879
10.Forgóeszközök változása (vevők és pénzeszközök nélkül) (±)- 23 964 - 24 980
11.Aktív időbeli elhatárolások változása (±)- 159 11 656
12.Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-)- 206  
13.Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)   
II.Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
 (Befektetési cash flow, sorok:14-16)
- 113 671 - 49 663
14.Befektetett eszközök beszerzése (-)- 113 671 - 49 663
15.Befektetett eszközök eladása (+)   
16.Kapott osztalék, részesedés (+)   
III.Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
 (Finanszírozási cash flow, sorok:17-27)
107 488 55 280
17.Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+)   
18.Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátás bevétele (+)   
19.Hitel és kölcsön felvétel (+)106 343 20 877
20.Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése,megszüntetése,beváltása (+)   
21.Véglegesen kapott pénzeszköz (+)15 000 56 823
22.Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-)   
23.Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-)   
24.Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-)- 13 855 - 22 420
25.Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-)   
26.Véglegesen átadott pénzeszköz (-)   
27.Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±)   
IV.Pénzeszközök változása (±I. ±II. ±III.)- 10 027 - 14 560
Keltezés:Szentes, 2011. május 19.  
 P.H.a vállalkozás vezetője
 (képviselője)
© 2008 https://www.xc.hu
 

Szentesi Gabona Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet 1. sz. melléklet
Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
AZ EREDMÉNY FŐBB ÖSSZETEVŐI 2009.12.31. 2010.12.31. %
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 9 772  385% 10 090  614%  398%
B. Pénzügyi műveletek eredménye - 7 236 - 285% - 8 447 - 514% - 333%
D. Rendkívüli eredmény 0        
E. Adózás előtti eredmény 2 536  100% 1 643  100%  65%
F. Adózott eredmény 2 330  92% 1 464  89%  58%
G. Mérleg szerinti eredmény 2 330  92% 1 464  89%  58%

Az eredményt meghatározó bevételek 690 090 1 044 068  151%
Értékesítés nettó árbevétele 648 934  94% 1 034 024  99%  150%
Egyéb bevételek 37 678  5% 9 849  1%  1%
Pénzügyi műveletek bevételei 1 478  0% 195  0%  0%
Rendkívüli bevételek 2 000  0%      

Költségek és ráfordítások 31 508 15 895  50%
Egyéb ráfordítások 20 794  66% 7 253  46%  23%
Pénzügyi műveletek ráfordításai 8 714  28% 8 642  54%  27%
Rendkívüli ráfordítások 2 000  6%      

Bevételek és ráfordítások egyenlege 658 582 1 028 173  156%

Egyenleg + Aktivált saját teljesítmények értéke 658 582 1 028 173  156%
Anyagjellegű ráfordítások 641 506  97% 1 007 065  98%  153%
Személyi jellegű ráfordítások 5 387  1% 7 944  1%  1%
Értékcsökkenési leírás 9 153  1% 11 521  1%  2%
Adózás előtti eredmény 2 536  0% 1 643  0%  0%

Eszközök (Aktívák) összesen 580 404 579 320  100%
A. Befektetett eszközök 431 527  74% 470 209  81%  81%
B. Forgóeszközök 148 513  26% 97 091  17%  17%
C. Aktív időbeli elhatárolások 364  0% 12 020  2%  2%

Források (Passzívák) összesen 580 404 579 320  100%
D. Saját tőke 179 352  31% 235 190  41%  41%
E. Céltartalékok          
F. Kötelezettségek 313 702  54% 257 679  44%  44%
G. Passzív időbeli elhatárolások 87 350  15% 86 451  15%  15%
© 2008 https://www.xc.hu
 

Szentesi Gabona Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet 2. sz. melléklet
Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Bevételek százalékos megoszlása 2009.12.31. 2010.12.31. %
Belföldi értékesítés nettó árbevétele 648 934  95% 1 034 024  99%  151%
Exportértékesítés nettó árbevétele          
Saját termelésű készletek állományváltozása          
Saját előállítású eszközök aktivált értéke          
Bruttó árbevétel (termelési érték) 648 934  95% 1 034 024  99%  151%
Egyéb bevételek 37 678  5% 9 849  1%  1%

 
KÖLTSÉGSZERKEZET (Összköltség eljárással)
Üzemi (üzleti) tevékenység összes árbevétele 686 612 1 043 873  152%
Anyagköltség 1 620  0% 7 890  1%  1%
Igénybe vett szolgáltatások értéke 4 453  1% 6 175  1%  1%
Egyéb szolgáltatások értéke 1 559  0% 3 167  0%  0%
Eladott áruk beszerzési értéke 623 531  91% 975 658  93%  142%
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 10 343  2% 14 175  1%  2%
Anyagjellegű ráfordítások 641 506  93% 1 007 065  96%  147%
Bérköltség 3 901  1% 5 925  1%  1%
Személyi jellegű egyéb kifizetések 493  0% 409  0%  0%
Bérjárulékok 993  0% 1 610  0%  0%
Személyi jellegű ráfordítások 5 387  1% 7 944  1%  1%
Értékcsökkenési leírás 9 153  1% 11 521  1%  2%
Egyéb ráfordítások 20 794  3% 7 253  1%  1%
Összes költség és ráfordítás 676 840  99% 1 033 783  99%  151%

 
 
Nettó árbevétel (Aktivált saját teljesítmények nélkül) 686 612 1 043 873  152%
Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye 9 772  1% 10 090  1%  1%
© 2008 https://www.xc.hu
 

Szentesi Gabona Beszerzési és Értékesítési Szövetkezet 3. sz. melléklet
Éves Beszámoló
"A" változat Pénzegység: "ezer Forint"
Forgási időtartamok napokban 2009.12.31. (365) 2010.12.31. (365)
Szállítók / anyagjellegű ráfordítás napi átlaga 6335
Szállítók / átlagos napi árbevétel 6234
Vevőkintlevőség napokban: Vevőállomány / átlagos napi árbevétel 6033
Beszedés időtartama: követelések / átlagos napi árbevétel 7434
Forgóeszközök / árbevétel 1 napra 8434
Készletek / átlagos napi árbevétel 00
Készletek / átlagos napi ELÁBÉ 00

 
A pénzügyi helyzet rövidtávú mutatói
Rövid lejáratú kötelezettségek 216 386 175 008  81%
Likviditási mutató Forgóeszközök 148 513  69% 97 091  55%  45%
Likviditási gyorsráta Forgóeszközök - Készletek 148 513  69% 96 951  55%  45%
Pénzhányad Pénzeszközök + Értékpapírok 16 134  7% 1 574  1%  1%
Hitelfedezettségi mutató Követelések 132 379  61% 95 377  54%  44%
Dinamikus likviditás Üzemi tevékenység eredménye 9 772  5% 10 090  6%  5%

 
Vagyoni helyzet és tőkeszerkezet
Saját tőke 179 352 235 190  131%
Befektetett eszközök 431 527  241% 470 209  200%  262%
Tárgyi eszközök 431 503  241% 470 204  200%  262%
Kötelezettségek 313 702  175% 257 679  110%  144%
Jegyzett tőke 106 150  59% 105 936  45%  59%
Nyereség-visszaforgatás aránya (Mérleg szerinti eredmény) 2 330  1% 1 464  1%  1%
Sajáttőke-arányos adózott eredmény (ROE) 2 330  1% 1 464  1%  1%

 
Jövedelmezőségi mutatók
Értékesítés nettó árbevétele 648 934 1 034 024  159%
Árbevétel-arányos adózott eredmény (ROS) 2 330  0% 1 464  0%  0%

Mérlegfőösszeg (Összes eszköz) 580 404 579 320  100%
Eszközhatékonyság: Eszköz-arányos adózott eredmény (ROA) 2 330  0% 1 464  0%  0%

Forgóeszközök - Rövid lejáratú kötelezettségek - 67 873 - 77 917  115%
Múködőtőke-arányos adózott eredmény 2 330 - 3% 1 464 - 2% - 2%

 
Alaptőke jövedelmezősége
Jegyzett tőke 106 150 105 936  100%
Adózott eredmény 2 330  2% 1 464  1%  1%
© 2008 https://www.xc.hu